23-05-2013
23-05-2013

Stemming Europarlement hervorming audit markt

De Commissie Juridische Zaken heeft in het Europees Parlement (EP) gestemd over de verordening en richtlijn van de Europese Commissie voor de hervorming van de audit markt (de ‘audit proposals/Barnier voorstellen).

De belangrijkste uitkomsten van de stemming zijn:
  • Firmarotatie wordt, als het aan het Europees Parlement ligt, verplicht voor Public Interest Entities na 14 jaar en niet na 6 jaar zoals de Europese Commissie had voorgesteld. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan deze periode worden opgerekt tot 25 jaar (dit zijn bijvoorbeeld het doen van een tender of een evaluatie door de Audit Committee).
  • Het Europees Parlement wil geen audit only firms en wil ook geen maximum ‘cap’ op de hoeveelheid non-audit services die kantoren mogen leveren. In plaats daarvan komt er, als het aan de Europarlementariërs ligt, een lijst met verboden diensten die feitelijk aansluit bij wat internationaal gangbaar is. Hiernaast wil het parlement een grijze lijst met diensten die onder voorwaarden zouden worden toegestaan. Op de voorgestelde grijze lijst zouden fiscale adviesdiensten en andere non audit services moeten komen te staan.
De stemmingsuitslag is overigens geen einduitslag, maar wel een belangrijke tussenstap op weg naar de definitieve EU-wetgeving. De stemmingsuitslag heeft (nog) geen directe gevolgen voor de werking van de in Nederland geldende scheiding tussen advies- en controlewerkzaamheden en de plicht tot firmarotatie, beide bij OOB-controlecliënten.

Belangrijke vraag is of bovenstaande een verordening of richtlijn wordt. Bij een verordening is er direct sprake van wettelijke werking die de Nederlandse wetgeving 'overruled'. Een richtlijn is zoals bekend minder vergaand. Als deze in werking is getreden, dient deze door elke lidstaat geïmplementeerd te worden in haar wetgeving.

Lees de press release en het gedetailleerde rapport.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie