13-07-2011
13-07-2011

SVRO avond 5 juli 2011

Dinsdag 5 juli heeft het bestuur van SVRO aan de aanwezige register operational auditors (RO’s) een toelichting gegeven op de concept Gedrags- en Beroepsregels (GBRO) en het concept reglement Permanente Educatie SVRO (PESVRO).

Inhoudelijk was er enige discussie over de GBRO. Het standpunt van het Bestuur is dat het ongewenst is dat de huidige RO tevens IIA-lid moet voldoen aan twee gedragscodes namelijk de GBRO en de IIA Code of Ethics. Het concept GBRO op basis van de Code of Ethics kan mogelijke toekomstige problemen voorkomen. Enkele aanwezigen op de voorlichtingsavond deelden dit standpunt niet. Zij wensen een wijziging op punten van de huidige GBRO. Het bestuur wacht hun voorstel met onderbouwing af en zal deze op de website plaatsen ter informatie van de andere RO’s. Op het nieuwe concept reglement PESVRO werden een beperkt aantal wijzigingen voorgesteld die doorgevoerd zullen worden.

De aanwezige RO’s hebben verlenging van de aanlevertermijn voor commentaar op beide concepten (GBRO en PESVRO) gevraagd en gekregen. Afgesproken is dat commentaar gegeven kan worden tot 1 oktober 2011. Op grond van het verkregen commentaar besluit het bestuur van de SVRO over de vervolgprocedure. Gesproken is ook over de wenselijkheid van een statutenwijziging om een het bestuur enige bevoegdheid te bieden bij toelating tot het register van IIA-leden die een bijzondere verdienste voor het vak hebben gehad. De aanwezige RO’s waren hierop tegen. Het bestuur zal na de vakantieperiode in lijn hiermee actie ondernemen en breder met de RO’s communiceren.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie