SVRO PE Reglement geactualiseerd met terugwerkende kracht

12-03-2021

Het bestuur van de SVRO heeft de PE-regeling voor RO’s geactualiseerd, om de regeling beter aan te laten sluiten bij het brede aandachtsgebied van de RO, en om meer uitleg te geven aan de aandachtsgebieden die relevant zijn voor het vakgebied van de RO. De vernieuwde PE-regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Registratie van PE-activiteiten uit 2020 is mogelijk tot en met 31 maart 2021.

De SVRO heeft onder meer als doelstelling het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de Register Operational Auditors, de RO-leden die in SVRO-register zijn ingeschreven. Binnen deze doelstelling past dat operational auditors voortdurend werken aan verbetering van hun vakbekwaamheid en van de effectiviteit en kwaliteit van hun diensten. Het door het bestuur vernieuwde Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors ziet hierop toe.

Het SVRO PE Reglement was voor het laatst vernieuwd op 1 januari 2017, en vereiste dat de RO minimaal 40 PE-punten behaalt in een jaar, waarvan minimaal 20 PE-punten voor geaccrediteerde activiteiten, de zogenaamde Cedeo geaccrediteerde cursussen, congressen, seminars of andere educatieve bijeenkomsten, die relevant zijn voor het vakgebied waarbinnen de RO werkzaam is. Dit betrof de Cedeo erkenning voor accountancy opleidingen, die nu in het geactualiseerde SVRO PE Reglement is komen te vervallen. RO-leden zijn vrij in de keuze waar zij cursussen volgen, rekening houdend met de criteria zoals weergegeven in het SVRO PE Reglement. 

De RO kan de minimaal vereiste 40 PE-punten behalen met gestructureerde vormen van educatie en overige vormen van educatie, waarbij aan het aantal punten voor gestructureerde vormen van educatie een minimum is verbonden van 20 punten per jaar. De vereisten en aandachtsgebieden voor gestructureerde vormen van educatie zijn nu opgenomen in de vernieuwde regeling.

De SVRO vraagt de RO’s om jaarlijks opgave te doen van de PE-activiteiten van het daaraan voorafgaande kalenderjaar en te verklaren dat zij aan de PE-verplichting hebben voldaan. Elk jaar vraagt de SVRO door middel van een deelwaarneming aan enkele RO’s om aan te tonen dat zij hebben voldaan aan de SVRO PE-verplichtingen.

Voor het afgelopen jaar 2020 geldt het SVRO PE Reglement 2017 en kunnen de RO’s nog tot 31 maart 2021 de jaarlijkse opgave doen van hun PE-activiteiten.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie