17-04-2013
17-04-2013

Terugblik ALV 11 april jl.

Afgelopen 11 april is de Algemene Ledenvergadering IIA gehouden ten kantore van SAP in Den Bosch, voorafgegaan door een presentatie door SAP inzake Fraud Management. Bij deze nogmaals dank aan SAP voor hun gastvrijheid.

Het verenigingsverslag is toegelicht en de jaarrekening over 2012 is gepresenteerd en goedgekeurd.
Vervolgens zijn de bestuurswisselingen bekend gemaakt en is de strategie voor de komende jaren kort toegelicht. Het bijbehorende verdienmodel is uitgebreid aan de orde gekomen in een mooi dialoog met de leden. De begroting 2013 en het voorstel voor de contributieverhoging 2013 is door de leden aangenomen. Zie voor de stukken van de vergadering het kopje ALV documenten.

De volgende ledenvergadering word gepland voor november 2013 waarbij de onderwerpen in ieder geval zullen zijn begroting 2013 en de contributievaststelling voor 2014 (voortaan voorafgaand aan nieuwe boekjaar). Daarnaast zal het nieuwe reglement kwaliteitstoetsing worden gepresenteerd.


 
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie