21-12-2015
21-12-2015

Terugblik Future Talent Event YP

De wereld waarin we leven, alsook auditland, is constant in beweging. Talent en competenties zijn hierin de belangrijkste factoren voor succes. Het YP event ‘Future Talent’ ging over wat nú gebeurt en hoe je daar als (jonge) auditor mórgen het verschil in kunt maken.

Dagvoorzitter Marsha Brink, directeur bij Stratic, stelde de volgende twee vragen: Wat betekent Young Professional eigenlijk? En wat zijn de typische kenmerken van een Young Professional? Dit zijn volgens Wikipedia namelijk yuppies die in witte boorden banen werken. Maar deze definitie wordt niet volledig herkend door de aanwezige Young Professionals.


'Jongens van de Tekeningen'

Toekomstig leiderschap
Een presentatie over toekomstig leiderschap werd gegeven door Nienke Meijer, President Executive Board en voorzitter van het college van bestuur bij Fontys Hogescholen, uitgeroepen tot topvrouw van het jaar 2014. Nienke sprak tijdens haar presentatie over de veranderingen binnen de samenleving en wat dat betekent voor toekomstig leiderschap. Ze gaf aan dat je als Young Professional een eigen kompas dient te bezitten om eigen keuzes te kunnen maken.

De volgende aspecten zijn volgens Nienke belangrijk om succesvol te kunnen worden en blijven: ondernemerschap, innovativiteit, creativiteit en talentfocus. En het allerbelangrijkste is: neem zelf de regie over je eigen carrière en leven. Young Professionals moeten in staat zijn om zichzelf continu opnieuw uit te vinden. De presentatie werd uitstekend geïllustreerd met een film over de nieuwe visie op werken, waaruit blijkt dat doen de beste manier van denken is.

Visie op Future Talent
Rinus van der Struis is directeur van de auditafdeling van de Rabobank. Hij deelde zijn visie op Future Talent. Vooral de uitdagingen (voor de Rabobank en daarbuiten) kwamen daarin uitvoerig ter sprake. Volgens Rinus dienen auditors te zorgen voor welwillende tegenwerking. Hij gaf daarin drie tips mee aan de aanwezige Young Professionals: Heb kennis van de business. Wees een goede gesprekspartner zodat je voortdurend waarde kunt leveren aan de business. Zorg voor een stabiel thuisfront.

De persoonlijkheid van de universele Internal Auditor
Bob van Kuijk is ondernemer en toezichthouder, als programmadirecteur verbonden aan het Executive Internal Audit Programma van de UvA en docent ‘auditing principles’. Bob nam de aanwezigen mee in het onderzoek naar de persoonlijkheidskenmerken van internal auditors waar hij bij betrokken is. Het onderzoek tracht het inzicht te vergroten in de karakteristieken die nodig zijn in de verschillende fasen van het auditproces.

Er blijkt echter niet één perfect beeld te bestaan van de universele persoonlijkheidskenmerken van een auditor. Wel dient een auditor hoog te scoren op emotionele stabiliteit. Drie tips die Bob aan de Young Professionals wilde meegeven: Doe niet wat een ander belangrijk vindt, maar neem verantwoordelijkheid voor je eigen toekomst. Ontwikkel jezelf een leven lang. Blijf jezelf voortdurend testen en denk daarover na.

Enquête Future Talent
Ook de resultaten van de Enquête Future Talent werden gedeeld. Hierin was gevraagd naar de verwachtingen over de veranderingen in het auditspeelveld en naar welke competenties en vaardigheden auditors dienen te beschikken om succesvol te kunnen zijn in dit veranderende auditspeelveld. De antwoorden van de 22 respondenten (Chief Audit Executives, Partners, Directors en hoofden van auditafdelingen, werkzaam bij grote bedrijven, het Rijk en BIG4 kantoren) kwamen veelal overeen met de punten die de drie sprekers gedurende hun presentaties aankaartten en zijn in de onderstaande afbeelding weergegeven:

En nu?
Hoe kun je als Young Professional Auditor nu over de juiste competenties voor de toekomst beschikken? Waar staan Young Professionals voor? Waar willen we heen binnen het auditvakgebied? Hoe ontwikkelen we onszelf? Hoe integer ben je zelf? En hoe innovatief en stevig blijf je overeind staan als het echt spannend wordt?

Het auditvak kan niet alleen bestaan uit witte boorden en carrière-ongevoelige personen. Jezelf blijven bevragen en je keuzes eiken met je eigen kompas is belangrijk. Tegelijkertijd moet je natuurlijk je vaktechnische bekwaamheid ontwikkelen en in stand houden. De commissie Young Professionals is benieuwd naar jullie ideeën en visies over Future Talent. Al je ideeën, suggesties, tips en vragen kun je sturen naar yp@iia.nl.

Namens de IIA YP Commissie:
Alina van Meer-Stan RO CISA CISSP, Senior IT en Internal Auditor bij Rabobank
Dwayne Valkenburg MSc, IT Auditor & IT Risk Consultant bij Deloitte
Marieta Vermulm MSc RO EMITA, Internal Auditor bij Blue Sky Group

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie