01-12-2014
01-12-2014

Terugblik PAS conferentie 20 november 2014: Dat is PAS toegevoegde waarde!

Op 20 november vond jaarlijkse PAS conferentie plaats. Deze conferentie is speciaal gericht op kleine auditdiensten. Als locatie was gekozen voor de Amsterdam Arena, in dit geval ook voor supporters van andere voetbalclubs een schitterende locatie. Het thema van de dag was: Kleine Audit Diensten? Dat is PAS toegevoegde waarde! Met dit thema was de dag gericht op de voornaamste relaties van kleine auditfuncties, namelijk directie, RvC, Auditcommittee, MT leden etc.

Het ochtendprogramma werd gevuld door drie interessante sprekers. Na de opening door dagvoorzitter Huck Chuah, die zich hardop afvroeg of de naam PAS eigenlijk wel passend is voor doelgroep, gaf Nyenrode-hoogleraar Marcel Pfeijffer zijn visie op de toekomst. Hij gaf aan een traditionele visie te hebben op de rol van IAF’s, waarbij deze vooral betekenis hebben in de rapportagelijn aan Auditcommittees, RvC en de externe accountant. Alle overige werkzaamheden zijn extra’s waarvan je je af moet vragen of deze kunnen of mogen. Specifiek voor kleine auditafdelingen geldt dan nog de vraag of deze zaken waar te maken zijn. Hij waarschuwde hiermee duidelijk voor een mogelijke nieuwe verwachtingskloof. Ook riep hij ons op ons af te vragen wie de opdrachtgever is, de maatschappij of de interne bestuurder. Op dit moment heerst daar binnen de auditgemeenschap een vorm van schizofrenie. Met deze stellingen gaf hij de nodige discussiestof voor de rest van de dag en verder.

Om ook inzicht te krijgen in visie van de andere kant van de tafel was Bernardo Walta uitgenodigd. De directeur commercie van De Goudse verzekering begon door aan te geven zich wat zenuwachtig te voelen in het “hol van de leeuw”. Opdrachtgevers willen immers de soms kritische aanbevelingen van ons niet altijd zomaar aannemen. Hij gaf ons als tips mee op zoek te gaan naar de achtergrond hiervan en hierover het gesprek te voeren en aan te geven gevoel te hebben voor de (soms) commerciële belangen die spelen. “Communiceren in de meewerkstand” is iets wat inderdaad voor ons auditoren lastig kan zijn.

Björn Walrave nam ons aan het eind van de ochtend mee in de wereld van cultuur en soft controls en de verschillen in culturen binnen auditafdeling. Uit onderzoek blijkt een verschil tussen de culturen op grote en kleine auditafdelingen, maar ook in het type onderzoek wat deze IAF’s doen. Kleine IAF’s zijn veel meer bezig met maatwerkonderzoek op verzoek van bijvoorbeeld een MT dan grote auditdiensten. Deze richten zich meer op de monoaspectmatige onderzoeken. Niet alleen in type werk maar ook in cultuur blijken groten en kleine IAF’s te verschillen. Een mooie constatering in relatie tot de eerste presentatie van de dag, en voer voor verdere discussie.

Het middagprogramma bestond uit een speeddate sessie waarin de deelnemers nader met elkaar kennis konden maken. Kennisdeling is in kleine IAF’s namelijk soms lastiger, en tijdens de sessie werden dan ook de nodige visitekaartjes uitgewisseld. Hierna werd in een drietal workshops nog ingegaan op een aantal specifieke thema’s die spelen bij kleine IAF’s namelijk kwaliteitstoetsingen, best practices bespreken op het gebied van rapportagevormen en de samenhang tussen 2e en 3e lijnfuncties.

Na de succesvolle eerste editie 2013 was ook deze editie geslaagd en hiermee lijkt een nieuwe traditie geboren!
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie