18-08-2011
18-08-2011

Themabijeenkomst: de Praktijkgids en het Maturity audit model


Datum
22 september 2011

Locatie
Provinciehuis Utrecht, Utrecht, Pythagoraslaan 101, zaal ‘Unie van Utrecht’ (derde verdieping)

Inhoud

Voor deze bijeenkomst zijn de heren drs. Leo Schreuders RA RO CISA CIA en Jacques van Kempen RA MGA RO uitgenodigd. 

De bijeenkomst start met een korte inleiding over de praktijkgids. In deze gids staan praktische tips voor een kleine auditafdeling zoals bijvoorbeeld: “hoe om te gaan met de IIA standaarden”, “wat de auditor wel en vooral niet moet doen”, “hoe organiseer ik peer-reviews”, “het op peil houden van kennis”, “welke bedreigingen zijn  er voor de auditfunctie” etc.

Vervolgens komt het Maturity audit model aan de orde. De insteek bij de behandeling zal vooral praktisch zijn.

Tot welke fasen van ontwikkeling kunnen we als kleine auditafdeling of éénmansfunctie doorgroeien? Wat is daarin realistisch en wat betekent dat voor onszelf qua houding, ambitie en het kunnen voldoen aan de IIA standaarden?

Vanwege de opzet van hetprogramma is ervoor gekozen om in kleine groepen uiteen te gaan en hierover aan de hand van een casus te discussiëren. Tot slot zullen de uitkomsten uit deze werkgroepen plenair worden besproken.  

Programma

13:30    Ontvangst
14:00   Opening en bestuursmededelingen
14:15    Presentatie van en discussie over de Praktijkgids
15:00    Inleiding Maturity auditmodel
15.30    Werkgroepen uiteen (casus)
16.30    Terugkoppeling werkgroepen en ruimte voor discussie
17:15    Plenaire afsluiting door bestuur
17:30    Borrel

Aanmelden
Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via de website www.stichtingkado.nl.
Let op: voor inschrijven dient u zich eerst aan te melden bij de stichting kado.   

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie