Toepassing van data-analyse bij de controle

28-06-2019

Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren ('doing things differently') tot herontwerp van de controle ('doing different things'). De NBA heeft met Handreiking 1141, Data-analyse bij de controle een praktisch hulpmiddel uitgegeven dat inzicht geeft in de diverse vragen die kunnen leven bij het toepassen van data-analyse.

"De NBA-handreiking gaat over de toepassing van data-analyse bij een controle binnen de context van de huidige Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en biedt de accountant voorbeelden en uitleg van een aantal begrippen met als doel de accountant te ondersteunen bij het effectief inzetten van data- analyse bij controles van verschillende omvang."

Als vertegenwoordigers van internal auditors heeft IIA Nederland met belangstelling kennis genomen van deze Handreiking. Het betreft een actueel, relevant onderwerp en wij achten de Handreiking ook voor de internal auditors goed bruikbaar, enerzijds omdat zij mogelijk voorbereidende werkzaamheden verrichten voor de jaarrekeningcontrole, anderzijds in de eigen audits.

Download NBA-handreiking 1141 Data-analyse bij de controle: uitdagingen en vooral kansen

Bron: NBA-handreiking 1141, Data-analyse bij de controle definitief

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie