Toepassingen van oorzaakanalyses bij audits

06-07-2017

Voor een Internal Auditdienst is het een uitdaging om met juiste aanbevelingen te komen bij het management. Aanbevelingen die oplossingsrichtingen bieden om de kernoorzaak van een tekortkoming weg te nemen. Immers dan is er sprake van een structurele aanpak van de tekortkoming.

Het is een uitdaging om een goede oorzaakanalyse uit te voeren. Men moet over voldoende kennis van de oorzaakanalyse methoden beschikken om, afhankelijk van de context, een geschikte methode te kunnen kiezen en over voldoende vaardigheden om die vervolgens goed toe te passen. In de IIA-publicatie Oorzaakanalyses in het kader van audits (12-2014) is aandacht besteed aan een aantal methoden/technieken die gebruikt kunnen worden bij een oorzaakanalyse.

In bijgaande publicatie gaan we hierop verder door een beschrijving te geven van onze ervaringen met het toepassen van enkele root cause analyses in de praktijk. De overeenkomst tussen deze ervaringen is dat het root cause analyses zijn die betrekking hebben op complexe bevindingen. Hiermee willen wij aangeven dat het ook mogelijk is om bij ingewikkelde problematieken een deugdelijke root cause analyse uit te voeren. We beschrijven in dit artikel zes voorbeelden voor het uitvoeren van een oorzaakanalyse, ieder vanuit een ander gezichtspunt gestart. De methoden geven bij elk voorbeeld inzicht in de grondoorzaken van de onderkende problematieken.

Download Toepassingen van oorzaakanalyses bij audits - Handvatten en ervaringen voor root cause analyses

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie