14-06-2012
14-06-2012

Toezicht op Strategie - Handreikingen voor Commissarissen

Commissarissen geven regelmatig aan dat ze hun bijdrage aan de strategie van de onderneming een essentiële taak vinden. Zij kunnen inderdaad helpen zorgen dat het bestuur de definitie en evaluatie van de ondernemingsstrategie via een controleerbaar, periodiek proces uitvoert. Het ontbreekt echter aan een juridisch kader en aan heldere ‘best practices’ die duidelijk maken hoe commissarissen deze belangrijke taak kunnen vervullen.

Een recente publicatie van Ernst & Young bevat enkele handreikingen aan commissarissen om hun toezicht op strategie vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is dat een combinatie van gedragsmatig en procesmatig toezicht het beste werkt. Een duidelijk gedefinieerde cyclus van strategievorming en –evaluatie biedt juist extra kansen om verborgen assumpties, emotionele vooroordelen en psychologische valkuilen te herkennen. Bij de bestuurders, maar ook bij de commissarissen zelf.

Lees het rapport

Toezicht op strategie
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie