24-02-2016
24-02-2016

Uitbreiden van begrip integriteit in VRC-gedragscode?

De bepalingen uit de VRC-gedragscode zijn voor leden verplicht om te volgen in hun beroepsuitoefening. In de afscheidsrede ‘Controlling in maatschappelijk perspectief’ van Dirk Swagerman voor zijn emeritaat als hoogleraar controlling en opleidingsdirecteur aan de RU Groningen heeft hij de vraag opgeworpen of de huidige maatschappelijke ontwikkelingen het niet noodzakelijk maken om het begrip ‘integriteit’ dat in de code wordt gehanteerd uit te breiden door daar de betekenis van maatschappelijke relevantie van het werk van de controller aan toe te voegen. Deze vraag is relevant voor alle registercontrollers die zich laten leiden door de gedragscode en in wezen voor iedereen die de functie van controller vervult.

Dirk Swagerman: "De praktijk geeft de controller nog onvoldoende positie als bewaker van de interne bedrijfseconomische integriteit. Bij uitstek zou de controller oog moeten hebben voor de maatschappelijke context. Er mag eigenlijk worden verwacht dat de controller niet alleen nagaat bijvoorbeeld of de kostprijssom wel goed is uitgerekend op grond van de geldende economische criteria, maar ook of de kern van het handelen in overeenstemming is met de externe legitimiteit van de organisatie. Handelen in strijd met de integriteit geeft wroeging. Het geweten gaat over normbesef en de ontwikkeling van dat besef moet in de praktijk rijpen en door opleiding worden gevormd. Bij de bedrijfseconomische integriteit gaat het om de reikwijdte van de functie. Hoe wijd rapporteert de controller: alleen intern aan de CFO of ook aan het auditcomité van de raad van commissarissen?"

Lees het gehele artikel Maatschappelijke relevantie controller: Uitbreiden van het begrip integriteit?

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie