27-03-2009
27-03-2009

UITNODIGING TOT COMMENTAAR OP DE "CONCEPT PRAKTIJKHANDREIKING AUDIT OPINIES"

De Commissie Professional Practices van IIA Nederland heeft onlangs ingestemd met de conceptversie van de "Praktijkhandreiking audit opinies" die door een interne werkgroep was opgesteld.

Eerder was door deze werkgroep vastgesteld dat er ook in de Nederlandse praktijk een grote variëteit bestaat in het gebruik van auditopinies die door interne auditors worden afgegeven bij op assuranceverstrekking gerichte operational audits.

Niet alleen door het senior management, maar ook door toezichthoudende organen (zoals audit committees) wordt in toenemende mate belang gehecht aan een meer gestandaardiseerd rapporteren van de audituitkomsten.

Met deze Praktijkhandreiking wil IIA Nederland haar leden behulpzaam zijn bij het neerzetten van een consistent raamwerk van auditopinies.

IIA Nederland legt deze concept Praktijkhandreiking graag eerst voor commentaar voor aan de beroepsgroep alvorens het document een definitieve status te geven. De praktijkhandreiking vindt u hier.

U wordt van harte uitgenodigd per email (iia@iia.nl) te reageren op de inhoud ervan.
De reactietermijn loopt tot uiterlijk tot 15 mei 2009.

Met vriendelijke groet,

A.H.M. Vincenten RA
Voorzitter Commissie Professional PracticesTerug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie