Uitspraak Accountantskamer inzake klachtenprocedure IIA Nederland

01-08-2022

Tegen vier accountants, die betrokken waren bij de afhandeling van een klacht betreffende een IIA lid door de Raad van Tucht respectievelijk Raad van Beroep van IIA Nederland, is een klacht ingediend bij de Accountantskamer. De klagers waren het niet eens met de uitspraak van de Raad van Beroep en hebben vervolgens een klacht over de procedure ingediend bij de Accountantskamer.

De klacht tegen beide Raad van Tucht-betrokkenen is door de Accountantskamer ongegrond verklaard. Van de meerdere klachten die zijn ingediend tegen de twee leden van de  Raad van Beroep, is er één gegrond verklaard. Op basis daarvan hebben beide een waarschuwing gekregen. De Raad van Beroep heeft het Reglement Tuchtrechtspraak op één punt anders geïnterpreteerd dan de Accountantskamer, te weten de mogelijkheid om geen hoorzitting te houden.

Als Bestuur vinden wij het zeer belangrijk dat het Reglement, zoals vastgesteld door onze ledenvergadering, zorgvuldig wordt nageleefd. De uitspraak van de Accountantskamer is voor het bestuur van het IIA reden om zorgvuldig te kijken naar de inhoud van het huidige reglement en waar nodig onduidelijkheden en mogelijke interpretatieverschillen weg te nemen. Daarbij zal met de Raad van Beroep het effect van de uitspraak worden besproken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie