Vereniging is unieke innovatie-intermediair

02-05-2019

Uit een wetenschappelijk onderzoek van Ivan Pouwels en Tim de Leeuw blijkt dat het lidmaatschap van een branchevereniging (cq beroepsorganisatie) een positief effect heeft op de innovatieve prestaties van leden.

"Ons onderzoek bevestigt dat bedrijven die lid zijn van een branchevereniging meer innovatie laten zien. Wij zien steeds meer dat verenigingen hun rol nemen om de sector of het beroep duurzaam te ontwikkelen, zoals we dat ook aangeven in het model Vereniging 3.0."

In dat licht is het niet verbazend dat het bestuur van IIA Nederland het onderwerp 'Innovatie van de IAF' voor het komende jaar hoog op de agenda heeft gezet.

Het onderzoek

Interessant blijft om te zien waar het in zit dat bedrijven die lid zijn van een branchevereniging meer innovatie laten zien. Gaat het vooral om het bij elkaar brengen van samenwerkingspartners? Of doet de vereniging meer? En is het eigenlijk echt wel zo dat samenwerking de innovatieperformance verbetert? DNA heeft dit stapsgewijs onderzocht door vier hypothesen te formuleren en te toetsen:

Hypothese 1 
Het lidmaatschap van een branchevereniging hangt positief samen met innovatieve prestaties.

Hypothese 2 
Het lidmaatschap van een brancheorganisatie hangt positief samen met samenwerking tussen organisaties.

Hypothese 3 
Samenwerking tussen organisaties hangt samen met innovatieve prestaties.

Hypothese 4 
Het effect van de branchevereniging op het innovatieve gedrag van de leden komt deels tot stand door samenwerking – de vereniging doet dus meer.

Eerder onderzoek

Een wetenschappelijk onderzoek bouwt voort op verkregen inzicht. Zo zijn de factoren die innovatie bevorderen al uitgebreid onderzocht, evenals de rol van intermediairs in het bevorderen van innovatie. We zien in eerder onderzoek dat brancheverenigingen meer en meer en met succes deze rol op zich nemen, maar het is nog niet duidelijk waar precies hun bijdrage ligt.

Een van de vragen in ons onderzoek is of de positieve invloed van het lidmaatschap van een vereniging op de innovatieprestaties verklaard wordt door het via dat netwerk gemakkelijker vinden van samenwerkingspartners, of dat er toch meer speelt. Eerdere onderzoeken verschillen nogal in hoe ze innovatieperformance bepalen en ze onderscheiden factoren die een rol spelen telkens weer anders. Voor een complete bespreking van alle bronnen verwijzen we naar het wetenschappelijk artikel dat we later dit jaar hopen te publiceren.

Lees het gehele artikel Vereniging is unieke innovatie-intermediair

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie