06-11-2015
06-11-2015

Verslag Algemene Ledenvergadering 5 november 2015

Op 5 november trokken 50 leden naar Amstelveen voor de tweede IIA ledenvergadering van 2015. Vicevoorzitter John Bendermacher leidde de vergadering omdat de geplande aankomsttijd van voorzitter Vincent Moolenaar door de luchtvaartmaatschappij zodanig werd overschreden, dat hij zelfs in het geheel niet aanwezig kon zijn. John bedankte Ronald Jansen van KPMG voor de gastvrijheid.

Strategie
Ten eerste wordt het document Strategy Update 2012-2020 besproken. De strategie 2012-2016 is grotendeels gehandhaafd en vertaald in concrete actiepunten voor het bestuur in 2016 en 2017. De strategie van IIA Nederland is in lijn met de strategie van IIA Global.

Bestuurswijzigingen
John staat stil bij het vertrek van twee hardwerkende bestuursleden: Carlo Bavius en Michel Vlak. Als wapenfeiten worden met name genoemd de accreditatie van de RO-opleidingen aan de ABS en ESAA (Carlo) en het concretiseren van de IIA Academy (Michel). Onbeantwoord blijft de vraag of de huidige locatie van het IIA bureau naast de Amsterdam Arena iets te maken heeft met het vertrek van beide Rotterdammers uit het bestuur. Willem van Loon RA CIA, Hoofd Internal Audit bij Triodos Bank, werd met algemene stemmen gekozen tot nieuw bestuurslid.

Begroting 2016
Penningmeester Jantien Heimel leidt het publiek op basis van de forecast 2015 door de begroting voor 2016. De begroting voor 2015 was volledig gebaseerd op de situatie waarbij een derde partij het verenigingsmanagement verzorgde. In de loop van 2015 is dit contract beëindigd en hebben we een kantoor gehuurd en personeel in dienst genomen. Dit maakt het vergelijken van de forecast met de begroting 2015 lastig. De begroting 2016 is break even, waarbij geen contributieverhoging is voorzien. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2016 en de voorgestelde contributies.

Aanpassing Reglement van Tucht
Het bestaande Reglement van Tucht is inmiddels bijna 20 jaar oud. Naar aanleiding van een concrete klacht is de procedure voor het eerst sinds jaren weer toegepast. Dit bleek voor alle betrokken partijen niet goed te werken. Het resulteerde in een te lange doorlooptijd en hoge kosten. Het nieuw voorgestelde concept reglement was aanleiding tot een aantal vragen en opmerkingen. De door de leden gedane suggesties zullen worden verwerkt in een nieuw voorstel dat op de volgende ALV in stemming wordt gebracht. John dankt de leden voor hun bijdrage aan de discussie om te komen tot een goede regelgeving.

IIA Innovation Award
Protiviti heeft in 2014 samen met het IIA de Innovation Award geïntroduceerd. Jaap Gerkes, directeur van Protiviti, stelde vast dat de kwantiteit van de ingediende innovaties dit jaar lager was maar dat de kwaliteit ervan heel hoog was. De jury had het moeilijk om tot een besluit te komen, maar uiteindelijk is de keus gevallen op het project van de IAF van SVB, waarbij op een statistische manier de causale relatie tussen oorzaak en probleem kan worden vastgesteld.


Peter Hartog (links op de foto) nam, mede namens Giulio Ockels, de Award in ontvangst van Jaap Gerkes.

IIA Congres
Ronald Jansen kijkt met gepaste trots terug op het succes van het congres 2015: maar liefst 500 deelnemers met hoge beoordelingen voor inhoud en locatie. De lat ligt hoog voor 2016 en de voorbereidingen zijn al gestart. Global IIA Chairman Larry Harrington heeft al toegezegd om als spreker aanwezig te zijn, evenals Bob Hirth, voorzitter van COSO. De aanwezige leden wordt geadviseerd om alvast te noteren dat dit evenement op 9 en 10 juni gaat plaatsvinden, wederom in theater Figi in Zeist.

We kijken terug op een geslaagde ALV en danken allen voor hun komst en inbreng!

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie