27-05-2010
27-05-2010

Verslag discussiebijeenkomst “Internal Audit & GRC"

Op 25 mei jl. organiseerden NIVRA en IIA een met 100 deelnemers druk bezochte discussiebijeenkomst "Internal Audit & GRC, integrated teamwork?". San Croonenberg, projectleider van het onderzoek naar Internal Audit en GRC presenteerde de eerste resultaten. Daarna volgden drie presentaties.
Wim Eysink, partner van Deloitte Enterprice Risk Service, beargumenteerde vanuit het ‘Three lines of defense model' hoe de functies Internal audit, GRC en Operations onderling in elkaar grijpen. Marnix den Heijer is Legal Councel en CAE van Aercap N.V.; een onderneming die vliegtuigen least en verhuurt aan derden. Hij schetste hoe bij zijn bedrijf van ca. 350 werknemers de verantwoordelijkheden voor risicomanagement en compliance direct bij de operationele lijnmanagers is gelegd. Er is geen separate GRC-afdeling als second line of defense. Leen Paape, Directeur Nyenrode School of Accounting & Controlling tenslotte vroeg zich af of GRC een hype is, of een zoektocht naar erkenning. Hij maakte zich zorgen of IA en GRC überhaupt gehoor vinden bij Operations en Raden van Bestuur.

Hoogleraren Jim Emanuels en Jan van de Poel stelden de sprekers kritische vragen en gingen het debat aan met de zaal. Men wees met name op de context gebondenheid van de inrichting van de functies, de al of niet noodzakelijke kwantificering en beoordeling van de risico's en op de positionering van internal audit in relatie tot het ‘Three Lines of defense model". Verder kwam de noodzaak tot beoordeling van geïdentificeerde risico's zelf aan de orde, in tegenstelling tot de veelvuldig uitgevoerde audit op het risicomanagement proces. De uitkomsten van de discussie zullen verwerkt worden in het rapport van de projectgroep dat zal gepresenteerd worden bij het IIA congres op 21 en 22 juni 2010.

Bron: www.accountant.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie