22-10-2014
22-10-2014

Verslag kennissessie Strategie

2 oktober jongstleden organiseerde de PAS commissie een kennissessie bij Binckbank met als thema strategie. Deze sessie was binnen een week na aankondiging volgeboekt, wat aangeeft dat er goede animo is voor kennissessies en strategieaudits in het bijzonder.

Bart van Loon en Maarten van Rossum van KPMG hielden een presentatie over het onderzoek dat zij namens het IIA uitvoeren onder auditdiensten over strategieaudits. Dit onderzoek wordt door middel van interviews onder hoofden van auditdiensten, bestuursleden en raden van commissarissen uitgevoerd.

Tijdens de sessie werd een uiteenzetting gedaan van het onderzoek, de voorlopige bevindingen werden besproken en door middel van stellingen werd de deelnemers door middel van stemmen via (het) internet om een mening gevraagd. Vanuit de deelnemers was er veel input op het gebied van strategieaudits en de rol die de auditor wel en niet zou kunnen innemen in het audittraject. Er werd een duidelijk verschil geïdentificeerd tussen een audit op het strategieproces en een audit op de strategie zelf. De eerste rol kan een operational auditor prima vervullen, net als bij andere procesaudits. Bij het auditen van de strategie zelf ontbreekt echter een helder normenkader (en het is de vraag of de auditor hier de juiste positie en achtergrond voor heeft).

Vanuit de deelnemers werd aandacht gevraagd voor de ervaringen en meningen die de kleine auditdiensten hebben met betrekking tot strategieaudits. Over het algemeen was de conclusie dat kleinere auditdiensten veelal dicht bij de raden van bestuur staan en daarom wel degelijk gevraagd zouden kunnen worden om een rol in het auditproces te vervullen. Daarbij hangt wel veel af van de proactieve houding en het aanzien van de individuele auditor binnen de organisatie om mogelijk een rol in het beoordelen van de strategie te kunnen vervullen. Men signaleert naast het belang van een goede strategie ook het toenemend belang van (het) vermogen van een organisatie om snel en continue in te spelen op de interne en externe marktontwikkelingen.

Namens het IIA zal KPMG binnenkort de resultaten van het onderzoek publiceren waardoor een ieder binnenkort de resultaten kan inzien. Er is aangegeven dat specifieke input uit deze sessie voor kleine auditdiensten wordt meegenomen in de publicatie.

Auteur: Jan Rodenburg
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie