16-12-2013
16-12-2013

Verslag ronde tafel Project Auditing– "Voor wie wacht komt alles steeds te laat.”

In 2010 heeft het IIA een publicatie uitgebracht over project auditing. De resultaten in het kader van een vervolgonderzoek door Sam Huibers en Björn Walrave naar trends in project auditing zijn recentelijk bekend gemaakt.

Afgelopen week heeft naar aanleiding hiervan een ronde tafel plaatsgevonden die is gefaciliteerd door het IIA. De onderzoekers gaven een samenvatting van de resultaten en sprekers van Heineken (Marco Rozenberg), Delta Lloyd (Harry Kruk) en Deloitte (Birthe van der Voort) gaven een presentatie.

Deloitte gaf een presentatie over haar vernieuwende aanpak om de slagingskans van projecten te voorspellen: Project Predictive Analytics (PPA).

In de overige presentaties kwamen onder andere huidige ontwikkelingen met betrekking tot de rol(len) van de auditor in projecten aan bod. De rollen van de auditor zijn verbreed en hij/zij komt steeds vaker in een vroegtijdig stadium in beeld bij projecten. Aan de orde kwam onder andere de vraag hoe het “ 3 - Lines of Defense model” toe te passen voor project audits? Eén van de deelnemers gaf de suggesties om in een eventuele vervolgsessie de volgende vraag op de agenda te zetten; “hoe krijgen we nu toch die tweede lijn op orde?”.

Er was een hele grote belangstelling voor de ronde tafel die binnen een week vol was. Laat weten indien u interesse heeft om deel te nemen aan een mogelijke vervolgsessie in de 2de helft van 2014 en welke onderwerpen u graag op de agenda wilt zien. Stuur daartoe een email naar: sam.huibers@proactiveprojectauditing.info.

Feedback van één van de deelnemers:

“Het was een interessante sessie.
Wij hebben gisteren nog even met onze Sr. VP Audit zitten napraten. Wij hebben geconstateerd (..) dat wellicht de tijd rijp is om te kijken hoe op een meer gestructureerde manier om te gaan met vragen die verder naar rechts in de waaier zitten (red: adviserende, participerende rollen en geen rol voor de auditor).
Kortom: een waardevolle sessie.


Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie