Verslaglegging niet-financiële informatie kan beter

05-02-2019

De nieuwe Corporate Governance Code was voor het eerst van toepassing op de jaarverslaggeving over het boekjaar 2017. Deze 'nieuwe' Code onderkent een aantal nieuwe aandachtspunten zoals langetermijnwaardecreatie, cultuur en waarden en meer aandacht voor risicobeheersing. Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van de herziene Code in combinatie met aspecten van de niet-financiële verklaring.

De 50 onderzochte ondernemingen hebben hier invulling aan gegeven, maar de inhoud en diepgang varieert sterk. Na dit eerste jaar kunnen ondernemingen verdere verbetering realiseren in de concrete invulling van bijvoorbeeld de (informatieverschaffing over) inbedding van cultuur en waarden in de organisatie, behaalde resultaten op niet-financiële aspecten en doelstellingen en resultaten ten aanzien van andere vormen van diversiteit dan de man-vrouwverhouding op bestuursniveau.

Lees verder op mab-online.nl:
De nieuwe Corporate Governance Code en vereisten voor niet-financiële informatie
 

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) is sinds maart 2018 in 'open access' voor iedereen vrij toegankelijk. Het MAB is het enige Nederlandstalige academische Open Access tijdschrift over nieuwe ontwikkelingen binnen de accountancy, bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. (Lees meer: MAB nu gratis toegankelijk.)

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie