16-05-2012
16-05-2012

Vertrouwen geven, maar toch in control zijn

De Directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën is in 2009 een project gestart over Vertrouwen geven en in control zijn. Hieronder kunt u in het kort lezen wat de aanleiding is geweest, wat tot nu toe is verwezenlijkt en wat de doelstelling is.

Achtergrond
In het kader van de doelstelling van vermindering van de regeldruk en controletoren is vanuit de Directie Begrotingszaken van het ministerie van Financiën in 2009 gestart met het project Vertrouwen geven, maar toch in control zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat wantrouwen als principe niet werkt, blind vertrouwen oliedom is, maar dat het gaat om het gerechtvaardigd vertrouwen (tussen wantrouwen en blind vertrouwen in). Daarbij staat de vraag centraal: onder welke voorwaarden kan je meer uitgaan van vertrouwen (en dus komen tot lagere controlekosten en een plezierigere werksfeer), en toch in control zijn (omdat er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen).

Wat hebben zij gedaan
Allereerst hebben ze op basis van bestudering van de wetenschappelijke literatuur een referentiekader ontwikkeld voor Vertrouwen geven, maar toch in control zijn: de negen kritische succesfactoren. Zie het boekje Vertrouwen geven en in control zijn; Gaat dat samen? (2009).
Omdat een grote behoefte bleek aan een concrete tool, is in het tweede boekje Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? (2010) de vertrouwenscan gepresenteerd.

Naar aanleiding van vragen naar de ervaringen met het toepassen van de vertrouwenscan is op 19 januari 2012 het congres Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! georganiseerd. Onder gelijknamige titel is nu het verslag van dit congres gepubliceerd. In dit boekje wordt o.a. ingegaan op systeemtoezicht en hoog betrouwbare organisaties in relatie tot vertrouwen en op de ervaringen van vijf organisaties met de negen kritische succesfactoren en de vertrouwenscan. Met dit derde boekje wordt de trilogie (referentiekader, tool, ervaringen) afgesloten.

Wat gaan zij verder doen
De doelstelling is om vanuit het ministerie van Financiën met de opgedane inzichten in vertrouwen en de daarbij optredende patronen overheidsorganisaties die meer willen werken vanuit vertrouwen (omdat het prettiger en goedkoper is), te ondersteunen. Dit doen zij door het geven van workshops/presentaties en het adviseren op het gebied van toepassing van vertrouwen (onder welke voorwaarden wel en welke niet) en het gebruik daarbij van de vertrouwenscan.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie