28-08-2014
28-08-2014

Volg de cursus Financieel management voor internal auditor en ontvang 3 boeken cadeau

Gijs Hiltermann, een gerenommeerde docent met ruim 20 jaar ervaring, is tevens auteur van de 3 delige boekenreeks Financieel management voor de niet-financiële manager. Op 15 en 16 oktober zal hij in Amsterdam de cursus Financieel management voor internal auditor verzorgen. Als u zich inschrijft voor de cursus, ontvangt u deze 3 boeken cadeau:

• Hiltermann, Gijs (2013), Financieel management voor de niet-financiële manager, deel 1, Jaarverslaggeving, 2e druk
• Hiltermann, Gijs (2013), Financieel management voor de niet-financiële manager, deel 2, Management accounting & control, 2e druk
• Hiltermann, Gijs & Michel Verhoeven (2012), Financieel management voor de niet-financiële manager, deel 3, Financiële-beheeraspecten

De serie ‘Financieel management voor de niet-financiële manager’ behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is.

Het eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.

Het tweede deel gaat over management accounting & control. Onderwerpen die daarbij aan de orde worden gesteld zijn: beslissen op basis van kasstromen, kosten en kostprijs, budgettering, interne verrekening en prestatiemanagement.

Het derde deel behandelt elf min of meer losstaande onderwerpen die verschillende aspecten van financieel beheer belichten, zoals rente- en valutamanagement, financiële fraude, interne beheersingssystemen, werkkapitaalbeheer en ‘value based management’.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie