05-02-2016
05-02-2016

Voorstel wijziging ViO nadelig voor IAF

De voorgenomen wijzigingen in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) kan voor Internal Audit Functies tot onwerkbare situaties leiden.

Het gaat hierbij om de uitwerking van artikel 22 bis uit de richtlijn in artikel 38: ‘Dienstverband van voormalige wettelijke auditors of van werknemers van wettelijke auditors of auditkantoren bij gecontroleerde entiteiten’. Hoofdstuk 10 behandelt het overstappen van accountants naar hun cliënten, dan wel van een internal auditor naar een andere functie bij zijn werkgever.

Artikel 38 verbiedt de IAF in dergelijke situaties om audits uit te voeren in de organisatie gedurende ten minste twaalf maanden nadat deze persoon de nieuwe positie heeft aanvaard. Dit is voor een IAF een onwerkbare situatie en zeker niet in het belang van de organisatie. Vanuit een 'kweekvijver' gedachte bevorderen veel organisaties namelijk de doorstroom van personeel naar en vanuit de IAF.

De voorgestelde wijzigingen in de ViO zijn afgeleid van de EU richtlijn 2014/56/EU betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.

Het bestuur van IIA Nederland geeft gereageerd op de voorgenomen wijzigingen in de ViO middels een officiële brief aan de NBA.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie