22-10-2014
22-10-2014

Wat zijn ook alweer de voordelen om lid te worden van het IIA / PAS?

Laatst was ik in gesprek met een internal auditor, werkzaam als eenpitter van een multinational. Hij wilde graag lid worden van het IIA/PAS, maar vroeg zich af wat de doelstelling is van het IIA/PAS en wat de voordelen zijn om lid te worden. Een hele goede vraag, want ik merk dat we in al onze dagelijkse drukke werkzaamheden wel eens vergeten wat de toegevoegde waarde is van een IIA /PAS.Wat zal ik dit potentiële nieuwe lid vertellen? Wat zijn we ook alweer als IIA Nederland, en wat zijn onze belangrijkste taken?

  • Als IIA beschermen wij de titels die internal auditors mogen hanteren (RO en CIA) en bevorderen wij een goede beroepsuitoefening. Wij doen dit door het opstellen en handhaven van gedrags- en beroepsregels voor alle internal auditors in Nederland, door toetsing en door permanente educatie.
  • We stimuleren de ontwikkeling van het vakgebied.
  • Ook zorgen we ervoor dat het internal auditberoep op verschillende podia, zogenaamd advocacy, haar stem duidelijk laat horen.

 Het aantal PAS-leden is in 2014 ongeveer gelijk gebleven op ruim 500. Ruim 231 leden hebben zich inmiddels aangemeld op de IIA PAS LinkedIn community.

Binnen het IIA heeft de PAS community de doelstelling geformuleerd om kennis te delen, te vergaren en het netwerk van auditors werkzaam in kleine IAF's te onderhouden en uit te bouwen. Daarnaast is ook de ambitie door de PAS geformuleerd om de kleine IAF’s vaktechnisch te ondersteunen. We constateren dat er binnen enkele sub- en branchegroepen her en der al initiatieven zijn genomen, bijvoorbeeld op het gebied van collegiaal peerreviews. Ben je benieuwd welke initiatieven er zijn, neem dan contact op met de commissie PAS.

Bevorderen goede beroepsuitoefening door middel van toetsing en permanente educatie
Een groot aantal kleine IAF’s staat de komende jaren op de planning om getoetst te worden. De verwachting is dat vele kleine IAF’s kunnen voldoen aan de IIA Standaarden. Het meest recente voorbeeld is de geslaagde kwaliteitstoets bij de IAF (3 fte’s) van de Goudse Verzekeringen. In het laatste Audit Magazine is er een artikel gepubliceerd over een kwaliteitstoetsingsonderzoek onder twaalf kleine IAF’s uitgevoerd door 2e jaars RO-studenten van de Universiteit van Amsterdam. Binnen kleine IAF’s zien we dat vaker risk- en auditfuncties worden gecombineerd en dat het ontbreken van een stelsel van kwaliteitstoetsing en interne kwaliteitsreviews nog tot vragen kan leiden. De conclusie is dat het zeker mogelijk moet zijn om als kleine IAF te voldoen aan de Standaarden. Wel zijn we erg benieuwd wat de grootste knelpunten en uitdagingen voor kleine auditdiensten gaan worden de komende tijd.

Naast toetsing maakt een belangrijk deel van de PAS-leden gebruik van het aanbod van IIA Academy op het gebied van trainingen, seminars en congressen. Hiermee kwalificeren onze leden zich voor de PE-verplichtingen van de RO- en CIA-titels en tevens voor de PE-verplichting van de NBA en Norea.

Beide pijlers, PE-verplichting en IIA kwaliteitstoetsing, vormen het kwaliteitsfundament van een beroepsvereniging. Dit onderscheidt ons inziens tevens van een regulier beroepsvereniging.

Stimuleren de ontwikkeling van het vakgebied door middel van vaktechniek
De meest recente IIA publicatie die direct van belang is voor de PAS community is het onderwerp ‘Combining Internal Audit and Second Line of Defense Functions?’. In de praktijk zien we dat een merendeel van onze PAS leden naast internal audit, ook tweede lijnsverantwoordelijkheden hebben. In deze white paper worden de Global Standards en good practices beschreven, waarvan kleine IAF’s gebruik kunnen maken. Een ander voorbeeld is dat recentelijk de werkgroep Solvency II binnen de Commissie Vaktechniek is gestart met een onderzoek naar wat de interne audit rol is bij Own, Risk and Solvency Assessment (ORSA) bij een kleine/ middelgrote verzekeraars. Dit zijn vooral kleinere IAF’s.

Advocacy
De Advocacy inspanningen van het IIA bestuur werpen vruchten af. Eumedion (vereniging die de belangen behartigt van aangesloten institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en verzekeraars) zet, bijvoorbeeld, met haar speerpuntenbrief 2015 aan bestuurders en commissarissen in op de rol van Internal Audit. Van alle beursgenoteerde ondernemingen verwacht zij dat er een IAF wordt ingesteld. Dus naast de toezichthouders DNB en AFM, zien ook belangenverenigingen zoals de VEB, en nu dus ook Eumedion, het belang in van het hebben van een internal auditfunctie.

Een andere succesvol mijlpaal is dat het IIA en de internal auditor de laatste tijd meer in de pers wordt genoemd. Het FD gaat op 25 augustus en 10 september 2014 in verschillende artikelen in op het ontbreken van de IAF bij een aantal beursgenoteerde ondernemingen. Zie ook ‘Bestuur kan zonder Internal Audit niet rustig slapen.

Kortom, naast het organiseren van (PAS) events, zijn we met het IIA en PAS op de goede weg met betrekking tot kwaliteitspijlers (zoals PE-verplichting en kwaliteitstoetsing), vaktechniek en advocacy, en kostte het me uiteindelijk weinig moeite om weer een nieuw lid te verwelkomen bij het IIA/ PAS.

Met passende groet,

drs. Huck Chuah RA RO
Linkingpin PAS vanuit het IIA bestuur

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie