YP Mini Conferentie Millennials

23-10-2018

Als we kijken naar de vakliteratuur van de afgelopen jaren en de daarin genoemde ‘nieuwe ontwikkelingen’ binnen het audit vakgebied, dan is er maar één conclusie mogelijk: er heeft een revolutie plaatsgevonden in het vak!

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Internal auditors die zich ontwikkelen zich van politieagent tot ‘trusted advisor’.
  • Internal auditors die steeds meer hechten aan het belang van cultuur, en daarom actief behavioural audits uitvoeren.
  • Internal auditors die agile werken, gebruik maken van data analyse, AI, procesminning en big data… Dat doen we toch allemaal!?

Of misschien toch niet? Als we eerlijk zijn, zijn de werkzaamheden niet zo heel veel veranderd… toch? En zou dat niet opmerkelijk zijn, in een omgeving die wel ingrijpend verandert en waarin ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen?

Als we kritisch naar het vak kijken, is dan de conclusie die we moeten trekken dat de internal auditfunctie en de internal auditor is achter gebleven op de huidige ontwikkelingen? En dat daarmee zijn toegevoegde waarde sterk is afgenomen of misschien wel volledig is afgedaan?

Kom luisteren naar:

  • Zelfbenoemd New Age Digital Anarchist Roel van Rijsewijk gaat in op een van de belangrijke hot topics voor de auditors: cyber security.
  • Economisch Psycholoog Jocelyn Rebbens gaat in op het imago en de rol van de auditor als ‘trusted advisor’.

We spreken vervolgens in een paneldiscussie met drie verschillende generaties over: hun visie op de ontwikkelingen en veranderingen van het vakgebied, de internal auditor en zijn toegevoegde waarde.

  • Zijn zij het eens met hierboven geschetste beeld, of zien zij wel degelijk verandering en ontwikkeling in het vakgebied? 
  • Is daarbij verschil te zien in de internal auditors en internal audit aanpak door de verschillende generaties? Of zijn we dan onterecht aan het generaliseren?
  • Is er toekomst voor de internal audit functie? En wat is die toekomst dan?

Schrijf je in voor de YP Mini Conferentie Millennials op 28 november 2018 i.s.m. RSG Corporate Governance

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie