Algemene Ledenvergadering (ALV) 13 dec 2021

IIA Nederland is een ledenvereniging. Als lid denk en beslis je mee. Jouw stem is van invloed op ons beleid. Daarom vindt twee keer per jaar de Algemene Ledenvergadering plaats.

Agenda ALV

 1. Opening en welkom, vaststellen agenda
 2. Mededelingen van het bestuur 
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 10 mei 2021
 4. Update 2021, plannen 2022
 5. Strategie IIA Nederland
 6. Begroting voor 2022
 7. Benoeming externe accountant boekjaar 2022
 8. Bestuurswisseling (1 bestuurslid treedt af)
 9. Voorstel benoeming nieuw bestuurslid
 10. Herbenoeming IIA bestuursleden
 11. Rondvraag en sluiting

Aanmelden
Data

13-12-2020

Tijd
16.00 - 17.00

Locatie
Online via Zoom

Prijs leden / niet-leden
Gratis

Aantal deelnemers
Minimaal 5 

PE punten

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie