Algemene Ledenvergadering (ALV) 7 dec 2020

IIA Nederland is een ledenvereniging. Als lid denk en beslis je mee. Jouw stem is van invloed op ons beleid. Daarom vindt twee keer per jaar de Algemene Ledenvergadering plaats.

Voorafgaand aan deze online ALV vertelt Gemeente Rotterdam over de auditbenadering bij complexe projecten. Met de projectscan in combinatie met hun auditaanpak won de gemeente de Protiviti Internal Audit Innovation Award. 

De agenda van de ALV is als volgt:                                                                                

 1. Opening en welkom, vaststellen agenda                              
 2.  Mededelingen van het bestuur                                               
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 11 mei 2020  -stemming-
 4. Update 2020, plannen 2021 -ter informatie-
 5. Begroting 2021 –stemming-
 6. Benoeming externe accountant boekjaar 2021 –stemming-
 7. Aangepast Huishoudelijk reglement –stemming-
 8. Afscheid Jantien Heimel (voorzitter) en Antoine van Vlodorp (secretaris)
 9. Voorstel benoeming nieuw bestuurslid Paul van der Zwan -stemming-
 10. Overzicht nieuwe samenstelling bestuur en aftreedrooster -ter informatie-
 11. Wijzigingen leden Raad van Advies -ter informatie-
 12. Wijzigingen leden Toezichtsorgaan Kwaliteitstoetsingen -ter informatie-
 13. Rondvraag en sluiting    

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en alle andere aanvullende / toelichtende stukken vind je in het besloten gedeelte van de Ledenservice.

Aanmelden
Data

07-12-2020

Tijd

16.00 - 16.15 uur Presentatie Gemeente Rotterdam
16.15 - 17.15 uur ALV

Locatie
Online via Zoom

Prijs leden / niet-leden
Gratis

Aantal deelnemers
Minimaal 5 

PE punten

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash
Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie