Cursus Risicomanagement

Teneinde organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren heeft het management de belangrijke taak tijdig in te spelen op veranderingen in de omgeving en risico’s te managen. Risico’s veranderen echter snel; dit maakt dat het managen van deze risico’s de voortdurende aandacht van de organisatie eist. Beheersing betekent dat de organisatie effectief en proactief omgaat met het dynamische spanningsveld tussen doelrealisatie, verandering en risico’s. Veranderingen in risico’s moeten worden onderkend en beheerst, wil een organisatie ‘in control’ zijn.

Download de brochure Cursus Risicomanagement

Een belangrijke randvoorwaarde voor effectief en integraal risicomanagement is het incorporeren van risico denken in de hele organisatie. Dat gaat verder dan ‘het inrichten van een afdeling risicomanagement’. Door een juiste manier van organiseren kun je het resultaat vergroten van je inspanningen om risico’s te onderkennen en te beheersen.

De driedaagse basiscursus Risicomanagement bestaat uit een goede theoretische basis en praktische verdieping. Na afloop van de cursus begrijp je hoe op een effectieve en efficiënte wijze risicomanagement binnen de organisatie kan inrichten. Daarnaast weet je hoe je het management kan enthousiasmeren en 'mee' kan krijgen, zodat risicomanagement een bijdrage kan leveren aan het lerend vermogen van de organisatie.

Programma

Dag 1: Inleiding integraal risicomanagement en corporate governance

De inrichting en positionering van een risicomanagement functie is complex. Hoe leg je bijvoorbeeld de verbindingen tussen risicomanagement en ‘vergelijkbare’ staffuncties zoals internal audit, financial control en compliance? We behandelen kwaliteitsbepalende factoren voor de inrichting en positionering van de risicomanagementfunctie, zodat de organisatie risicomanagement daadwerkelijk gaat zien als een middel voor het realiseren van haar doelstellingen.

De volgende onderwerpen staan centraal:
• Corporate Governance
• Samenhang tussen strategisch, tactisch en operationeel risicomanagement
• Positionering van de functie en rol inclusief de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Risicomanagement in relatie tot The Three Lines

Dag 2: Inrichting van een integraal risicomanagementsysteem

Deze dag bestaat uit een uitgebreide e-learning gevolgd door een dagdeel training om het geleerde uit de e-learning toe te passen in je eigen praktijk.

Een risicomanagementsysteem moet borgen dat een organisatie ‘in control’ is en blijft. Belangrijk daarbij is dat risicomanagement integraal is ingebed in de organisatie en niet ‘stand alone’ functioneert. Naast theoretische inzichten wordt aan de hand van een managementcase het geleerde direct in een praktijksituatie geoefend.

De volgende onderwerpen staan centraal:
• Opzetten en inrichten van een efficiënt en effectief risicocontrol framework met behulp van COSO ERM en ISO 31000
• Integraal risicomanagementsysteem en de verbindingen met de business
• Kwaliteitsbepalende factoren bij het uitvoeren van een risicoanalyse
• Opzetten en inrichten van een monitoringsfunctie

Dag 3: Vaardigheden van de risicomanager

Natuurlijk is het belangrijk dat de ‘harde’ kant van risicomanagement adequaat is ingericht. Maar de praktijk leert dat een effectief risicomanagementsysteem staat of valt met de vaardigheden van de risicomanager, risico-adviseur of controller. Tijdens deze dag worden jouw vaardigheden verder ontwikkeld. Daarnaast gaan we in op de veranderkundige aspecten bij het implementeren van risicomanagement en hoe zorg ik ervoor dat ik het management mee en enthousiast krijg?

Onderwerpen:
• Het verzorgen van Risk Control Self Assessments;
• Communicatieve vaardigheden van de risicomanager;
• Verschillende methoden om veranderingen te realiseren zodat risicomanagement ook daadwerkelijk verankert en gedragen wordt binnen je organisatie.

Aanmelden
Data
Dag 1: 12 november
Dag 2: 19 november
Dag 3: 26 november

Tijd
09.00 tot 16.00 uur

Locatie
Ferocia, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht

Prijs leden / niet-leden
€ 1495,- / €1595,-

PE Punten
24
Bestaande uit 18 contacturen en 6 uur literatuur bestuderen en praktijkopdrachten maken

Doelgroep
Je bent risk officer, medewerker AO/IC, controller, compliance officer, auditor en je wilt een stevige bijdrage leveren aan het optimaliseren van risicomanagement binnen je organisatie.

Docenten

Mark Daamen
Mijn kracht ligt op het creëren van verbinding en samenhang tussen sturen en beheersen. Ik begeleid auditors, controllers en risicomanagers in hun professionele ontwikkeling vanuit een sterke verbinding en samenhang met het management. Dit doe ik onder andere door het verzorgen van diverse opleidingen en trainingen aan universiteiten en hogescholen. Daarbij ontwikkel ik samen met onze klanten diverse maatwerk in-company opleidingen, van 1-daagse masterclasses tot 3-jarige geaccrediteerde postbachelor-opleidingen. Tevens ontzorg ik opdrachtgevers bij het vinden van een passende interimprofessional.

Karin van der Leij
Gedurende mijn loopbaan heb ik me gespecialiseerd in het trainen, coachen en adviseren op het gebied van veranderprocessen, controlling, auditing en risicomanagement. Vanuit mijn rol, als mede-eigenaar van Ferocia Opleiding & Training, creëer ik samen met mijn collega’s en onze klanten maatwerkopleidingen. Dit varieert van een training met een klein aantal bijeenkomsten tot aan 3-jarige gecertificeerde opleidingen. Wat mij drijft is de uiteindelijke bijdrage die we leveren in het uitvoeren van de strategie en het bereiken van de doelstellingen van onze klanten.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie