Cursus Risicomanagement

De auditor geeft het management (aanvullende) zekerheid over de wijze waarop risico’s – die realisatie van de organisatiedoelstellingen bedreigen – worden beheerst. De risk officer helpt de organisatie bij het in kaart brengen van risico’s, het implementeren van beheersmaatregelen die deze risico’s moeten mitigeren en het monitoren van de werking van deze maatregelen.

Vanzelfsprekend is kennis op het gebied van risicomanagement voor zowel de auditor als de risk officer van cruciaal belang. Tijdens deze cursus behandelen we het volledige risicomanagement-proces. We lichten toe:

 • wat de samenhang is tussen governance en (strategisch, tactisch en operationeel) risicomanagement;
 • uit welke componenten het COSO-ERM model (2017) bestaat en hoe dit model kan worden toegepast;
 • hoe een risicoanalyse kan worden uitgevoerd, hoe risico’s kunnen worden beheerst en hoe risicobeheersing kan worden gemonitord; en
 • hoe een control/risk self assessement (CRSA) kan worden uitgevoerd en hoe hiermee draagvlak binnen de organisatie kan worden gecreëerd.

Je volgt tijdens deze cursus de e-learning Risicomanagement. Dat doe je tijd- en plaats onafhankelijk, dus waar en wanneer je zelf wil. De kennis die je tijdens het doorlopen van deze e-learning opdoet, pas je direct toe in de eigen praktijk. Je voert namelijk tijdens deze cursus een risicoanalyse uit voor een of meerdere processen binnen jouw organisatie. Hiertoe faciliteer je een CRSA. Ook stel je een informatie-, communicatie- en rapportageplan op, waarmee je zorgt dat relevante informatie met het juiste detailniveau en op het juiste moment aan de juiste mensen wordt verstrekt. Tijdens de bijeenkomsten, die je zowel fysiek als digitaal kunt bijwonen, ontvang je feedback op je risicoanalyse en implementatieplan van medestudenten en de docent. Vanzelfsprekend bestaat er tijdens deze bijeenkomsten alle ruimte voor het stellen van vragen.

Doelstelling
Na afloop van deze cursus is de deelnemer is staat zelfstandig risicoanalyses uit te voeren, CRSA’s te faciliteren en risicomanagement in te richten.

Inhoud

 • E-learning: Risicomanagement (t/m Governance & Culture) (ca. 1 uur)
 • Opdacht 1: Analyse inrichting risicomanagement (ca. 3 uur)
 • Bijeenkomst 1: Bespreken analyses inrichting risicomanagement, CRSA’s (3 uur)
 • E-learning: Risicomanagement (t/m Performance) (ca. 3 uur)
 • Opdracht 2: Faciliteren CRSA en uitvoeren risicoanalyse (ca. 10 uur) 
 • Bijeenkomst 2: Bespreken uitgevoerde risicoanalyses (3 uur)
 • E-learning: Risicomanagement (t/m Information, Communication & Reporting) (ca. 2 uur)
 • Opdracht 3: Opstellen informatie-, communicatie- en rapportageplan (ca. 4 uur)
 • Bijeenkomst 3: Bespreken informatie-, communicatie- en rapportageplannen (3 uur)

Bestemd voor
Je bent werkzaam als internal/operational auditor, interne accountant, risk officer of controller en van jou wordt verwacht dat je risicoanalyses uitvoert, CRSA’s faciliteert en/of risicomanagement helpt in te richten c.q. te optimaliseren binnen jouw organisatie.

Aanmelden
Datum
19 september, 10 oktober en 14 november

Tijd
13:00 tot 16:00 uur

Locatie
De cursus wordt fysiek gegeven bij: Ferocia Opleiding & Training, Wanneer u een dag niet fysiek aanwezig kunt zijn, dan kunt u de cursus ook digitaal volgen. 

Atoomweg 50
UTRECHT

Prijs leden / niet-leden
€ 1.895,- / € 2.095

PE-punten
32

Doelgroep
Auditors, Intern accountants, Overheidsaccountants, Controllers, Overige financieel professionals

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 12

Docent
Xander Smit RC is zelfstandig gevestigd controller en risicomanager met ruime ervaring. Daarnaast is Xander docent Integraal Risicomanagement aan Hogeschool Avans+.


 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie