Hacking voor auditors

Zowel overheidsinstellingen als bedrijven zijn in toenemende mate doelwit van cybercriminaliteit. Beroepscriminelen leggen met (internet of things) DDOS-aanvallen websites plat of gijzelen met behulp van ransomware, zoals Cryptolocker en WannaCry, kritische data van organisaties voor losgeld. Statelijke actoren krijgen door middel van cyberspionage waardevolle informatie in handen en weten tegenwoordig zelfs door middel van hacking democratische processen te beïnvloeden. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) concludeert in haar meest recente Cybersecuritybeeld Nederland (2017) dat de digitale weerbaarheid van organisaties achterblijft bij de als maar groeiende dreiging en dat de risico’s daardoor snel toenemen. Niet langer is cyber security daarom een onderwerp dat alleen bij de afdeling IT op de agenda staat. Bestuurders houden zich steeds meer met het onderwerp bezig en verwachten op dit gebied inmiddels ook het nodige van risk officers, auditors en accountants.

Deelnemers beoordeelden deze training eerder met gemiddeld een 8.8!

Doel van de training is enerzijds het creëren van bewustzijn ten aanzien van hacking en cyber security en anderzijds het aanreiken van basiskennis waarmee op een gecontroleerde wijze penetratietesten binnen organisaties kunnen worden uitgevoerd alsmede de noodzakelijke kennis om audits uit te voeren naar dit onderwerp. Na het volgen van deze training bent u bovendien volwaardig gesprekspartner van specialisten op het gebied van cyber security.

Inhoud
Tijdens de training gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat is hacking?
  • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen ten aanzien van hacking en cyber security?
  • Hoe kun je als auditor zelf penetratietesten uitvoeren?
  • Hoe kun je als auditor de organisatie helpen zich te wapen tegen hacking?
  • Hoe kun je als auditor je kennis ten aanzien van hacking en cyber security voortdurend onderhouden en verbreden?

Deelnemers gaan tijdens de training zelf, onder deskundige begeleiding en binnen een gesimuleerde omgeving, hacken. Daarnaast wordt uitgebreid en op een begrijpelijke manier ingegaan op de noodzakelijke maatregelen om hacking tegen te gaan. Uiteraard bestaat hierbij voldoende ruimte voor discussie. Ook gaan deelnemers zelf actief aan de slag met de aangereikte stof middels casuïstiek.

Deelnemers ontvangen kosteloos de tijdens de training gebruikte software, waarmee zij binnen organisaties onderzoek kunnen verrichten naar mogelijke kwetsbaarheden. Daarnaast ontvangen deelnemers materiaal (best practices) dat kan dienen als referentiekader bij audits.

Datum
22 oktober 2019

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
VRC/IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€595,- / €695,-

PE Punten
7

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor auditors en auditmanagers die zich bezighouden met het auditen van aan IT gerelateerde onderwerpen, maar geen of beperkte kennis hebben over en/of ervaring hebben met hacking en de wijze waarop organisaties zich hiertegen kunnen beschermen. De training is modulair opgebouwd. Er kan dus, afhankelijk van de achtergrond en wensen van de deelnemers, meer of minder nadruk gelegd worden op de verschillende modules. We bieden deze training aan in samenwerking met VRC.

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers

Kennisniveau
B en C

Cursusniveau
2 en 3

Trainers
Jan Hendrikx is ondernemer op het gebied van technische informatiebeveiliging. Hij voert technische beveiligingsonderzoeken uit en adviseert organisaties over de wijze waarop zij hun beveiliging tegen onder meer cybercriminaliteit kunnen optimaliseren.

Björn Walrave is zelfstandig gevestigd organisatieadviseur, docent, trainer en coach en daarnaast redactielid van Audit Magazine. Hij doceert internal en operational auditing aan verschillende universiteiten en hogescholen en is auteur van diverse aan auditing gerelateerde artikelen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie