IIA Masterclass Ethiek

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. De ethicus probeert criteria vast te stellen aan de hand waarvan kan worden bepaald of een handeling als goed of fout dient te worden bestempeld. Integriteit kan daarbij worden beschouwd als een deugd of persoonlijke eigenschap van een individu. Iemand is integer wanneer hij of zij moreel verantwoord handelt. Het maakt dat organisaties integer gedrag nooit kunnen afdwingen. Wel kunnen zij dergelijk gedrag bevorderen. Organisaties kunnen hiertoe verschillende instrumenten inzetten. Het is van belang dat de internal auditor bekend is met deze instrumenten en hierover een oordeel kan vormen. Vandaar dat deze instrumenten in de masterclass Ethiek behandeld worden.

Evengoed is integriteit een karaktereigenschap die van de internal auditor zelf verwacht wordt. IIA Nederland verwoordt het morele kompas van de internal auditor in haar Code of Ethics. Het spreekt voor zich dat iedere auditor met de uitgangspunten van deze code bekend dient te zijn en ernaar dient te handelen. Dat laatste vereist echter soms wel morele moed. De auditor dient kritieke situaties waarin morele moed nodig is te kunnen herkennen en handelingsopties te kunnen bedenken om moedig te kunnen handelen. In de masterclass Ethiek staan we daarom stil bij de Code of Ethics en de wijze waarop de interne auditor hier invulling aan kan en moet geven.

Het onderwerp van deze masterclass maakt onderdeel uit van het IIA Innovatieplatform.

   Professional practices
   Culture & behavior analysis

 

IIA Masterclasses 2021

Verdiep je in tot maar liefst tien verschillende thema’s met de IIA Masterclasses 2021! In iedere masterclass wordt een thema intensief behandeld. Een masterclass bestaat steeds uit drie virtuele bijeenkomsten:
•    Een training van 2 uur, waarin het thema op een interactieve manier door een expert wordt belicht.
•    Een diepte-interview van 2 uur, waarin een prominente ervaringsdeskundige zijn of haar praktijkkennis deelt.
•    Een netwerksessie van 2 uur, waarbij deelnemers op een leuke en interactieve manier met elkaar over het thema praktijkervaringen kunnen uitwisselen, best practices kunnen delen, elkaar tips kunnen geven en/of contactinformatie kunnen uitwisselen.

Voorafgaand aan zowel de training als het diepte-interview maak je een voorbereidende opdracht. Deze opdracht kan bestaan uit bijvoorbeeld het lezen van een artikel, bekijken van een video en/of het beluisteren van een podcast. Hierdoor wordt jouw deelname aan de masterclass nog effectiever.

Iedere bijeenkomst wordt live verzorgd vanuit de studio’s van Ferocia. De bijeenkomsten zijn interactief, waarbij gewerkt wordt met onder meer break-outsessies, polls en Q&A’s.

Aanmelden
Data en tijdstippen

  • Dinsdag 28-09-2021 van 10:00 tot 12:00 uur (training)
  • Dinsdag 05-10-2021 van 10:00 tot 12:00 uur (interview)
  • Dinsdag 12-10-2021 van 10:00 tot 12:00 uur (netwerksessie)

Locatie
Digitaal (via Zoom)

Prijs
•    Leden: € 450 per masterclass (drie bijeenkomsten)
•    Niet-leden: € 550 per masterclass (drie bijeenkomsten)

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 100 personen

PE-punten

Prominente ervaringsdeskundige
Prof. Muel Kaptein is als partner bij KPMG verantwoordelijk voor een multidisciplinair team van adviseurs en auditors die opdrachten uitvoeren op het gebied van bedrijfscultuur, integriteit en soft controls. Daarnaast is Muel als professor op het gebied van bedrijfsethiek en integriteit verbonden aan de RSM Erasmus University. Het door hem ontwikkelde cultuurmodel wordt binnen veel organisaties in het binnen- en buitenland toegepast.

Trainer
Drs. Hakan Honders EMIA is zelfstandig trainer, adviseur en extern vertrouwenspersoon op het gebied van integriteit, gedrag en cultuur. Ook doceert hij over deze thema’s aan hogescholen en universiteiten. Hakan is daarnaast werkzaam als interim integriteitscoördinator en compliance officer in zowel de profit- als non-profitsector. Hierbij ligt zijn deskundigheid in het versterken van het integriteitsbewustzijn en het komen tot een sociaal veilig en integer werkklimaat.

Meer informatie
Klik hier voor de aankondiging en de veelgestelde vragen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie