Masterclass Agility van de IAF

Complex, dynamisch en interactief zijn kernwoorden voor de continu veranderende omgeving van organisaties. Hierbij is verandering de enige constante en bovendien nemen deze veranderingen nemen in rap tempo toe. Dit vraagt om een vernieuwende manier van werken en een andere mindset zodat organisaties succesvol kunnen blijven. Ook voor internal auditors zien we de laatste jaren de nodige verschuivingen. Van reactief naar proactief omgaan met risico’s, van het geven van assurance naar het geven van advies en inzicht aan organisaties. Ook zien we dat meer en meer internal auditfuncties (IAF’s) te maken krijgen met Agile. Het begon met het auditen van agile IT-processen, wat transformeerde naar het zelf toepassen van Agile-principes in de planning en tijdens de uitvoering van audits. Een deel van de IAF’s in Nederland loopt hiermee voorop en een groot aantal is nog aan het experimenteren.

Tijdens de masterclass Agility van de IAF gaan we onder meer in op de belangrijkste Agile-concepten voor de IAF, de impact die Agile heeft op zowel de inrichting van de IAF als de uitvoering van audits naar Agile processen en de kansen en uitdagingen van Agile voor de internal auditor.

Het onderwerp van deze masterclass maakt onderdeel uit van het IIA Innovatieplatform.

Professional practices
Agile execution

Deze masterclass maakt onderdeel uit van de IIA Masterclasses 2022. Een volledig overzicht van alle masterclasses en de antwoorden op veel gestelde vragen vind je hier.

Aanmelden
Datum
29 september 2022 (training), 6 oktober 2022 (interview) en 13 oktober (netwerksessie)

Tijd
14:00 tot 16:00 uur 

Locatie
Digitaal (via Zoom)

Prijs leden / niet-leden
€450- per masterclass (drie bijeenkomsten) / €550,- per masterclass (drie bijeenkomsten)

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 100 personen

PE-punten

Trainer
Jacco Pols is manager binnen het team Internal Audit Services van KPMG. Hij houdt zich daar met name bezig met het uitvoeren van interne audits voor organisaties in verschillende sectoren en het adviseren en doorontwikkelen van IAF’s. Belangrijk onderdeel hiervan is de agility van IAF’s, maar ook de wijze waarop een IAF een oordeel dient te vormen over Agile-projecten.

Prominente ervaringsdeskundige
Mark Leermakers is manager van de afdeling Internal Audit van coöperatie DELA. Hij implementeerde verschillende Agile-principes om zijn afdeling zowel wendbaar als voorspelbaar te maken. Inmiddels wordt zijn afdeling gezien als een van de koplopers op het onderwerp.


 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie