Masterclass Ethiek

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. De ethicus probeert criteria vast te stellen aan de hand waarvan kan worden bepaald of een handeling als goed of fout dient te worden bestempeld. Integriteit kan daarbij worden beschouwd als een deugd of persoonlijke eigenschap van een individu. Iemand is integer wanneer hij of zij moreel verantwoord handelt. Het maakt dat organisaties integer gedrag nooit kunnen afdwingen. Wel kunnen zij dergelijk gedrag bevorderen. Organisaties kunnen hiertoe verschillende instrumenten inzetten. Het is van belang dat de internal auditor bekend is met deze instrumenten en hierover een oordeel kan vormen. Vandaar dat deze instrumenten in de masterclass Ethiek behandeld worden.

Evengoed is integriteit een karaktereigenschap die van de internal auditor zelf verwacht wordt. IIA Nederland verwoordt het morele kompas van de internal auditor in haar Code of Ethics. Het spreekt voor zich dat iedere auditor met de uitgangspunten van deze code bekend dient te zijn en ernaar dient te handelen. Dat laatste vereist echter soms wel morele moed. De auditor dient kritieke situaties waarin morele moed nodig is te kunnen herkennen en handelingsopties te kunnen bedenken om moedig te kunnen handelen. In de masterclass Ethiek staan we daarom stil bij de Code of Ethics en de wijze waarop de interne auditor hier invulling aan kan en moet geven.

Het onderwerp van deze masterclass maakt onderdeel uit van het IIA Innovatieplatform.

Professional practices
Culture & behavior analysis

Deze masterclass maakt onderdeel uit van de IIA Masterclasses 2022. Een volledig overzicht van alle masterclasses en de antwoorden op veel gestelde vragen vind je hier.

Aanmelden
Datum
1 december 2022 (training), 8 december 2022 (interview) en 15 december (netwerksessie)

Tijd
14:00 tot 16:00 uur 

Locatie
Digitaal (via Zoom)

Prijs leden / niet-leden
€450- per masterclass (drie bijeenkomsten) / €550,- per masterclass (drie bijeenkomsten)

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 100 personen

PE-punten

Trainer
Drs. Hakan Honders EMIA is zelfstandig trainer, adviseur en extern vertrouwenspersoon op het gebied van integriteit, gedrag en cultuur. Ook doceert hij over deze thema’s aan hogescholen en universiteiten. Hakan is daarnaast werkzaam als interim integriteitscoördinator en compliance officer in zowel de profit- als non-profitsector. Hierbij ligt zijn deskundigheid in het versterken van het integriteitsbewustzijn en het komen tot een sociaal veilig en integer werkklimaat.

Prominente ervaringsdeskundige
Prof. Muel Kaptein is als partner bij KPMG verantwoordelijk voor een multidisciplinair team van adviseurs en auditors die opdrachten uitvoeren op het gebied van bedrijfscultuur, integriteit en soft controls. Daarnaast is Muel als professor op het gebied van bedrijfsethiek en integriteit verbonden aan de RSM Erasmus University. Het door hem ontwikkelde cultuurmodel wordt binnen veel organisaties in het binnen- en buitenland toegepast.


 

 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie