Masterclass Outsourcing

Outsourcing of uitbesteding is het laten uitvoeren van bedrijfsactiviteiten door een derde. Outsourcing kent vele voordelen. Zo kunnen doorgaans kosten worden bespaard, kunnen de (gespecialiseerde) serviceorganisaties vaak een hogere kwaliteit leveren en maakt het dat de gebruikersorganisatie kan focussen op de kernactiviteiten. Tegelijkertijd brengt outsourcing ook risico’s met zich mee. Immers, er ontstaat een afhankelijkheidsrelatie met de derde. Gedegen risicomanagement op het onderwerp is dus van groot belang. In dat kader is het niet onverstandig om de serviceorganisatie periodiek assurance te laten verstrekken over haar bedrijfsvoering.

In de masterclass Outsourcing zetten we het speelveld van outsourcing uiteen. We gaan in op de maatregelen die organisaties kunnen treffen om de risico’s rondom uitbesteding te beheersen. En we verkennen op welke wijze een serviceorganisatie kan aantonen ‘in control’ te zijn. Uiteraard staan we stil bij de rol die de internal auditor hierbij kan spelen, zowel vanuit het perspectief van de gebruikers- als de serviceorganisatie.

Het onderwerp van deze masterclass maakt onderdeel uit van het IIA Innovatieplatform.

    Services & Role of Internal Audit
    Full supply chain assurance

 

IIA Masterclasses 2021

Verdiep je in tot maar liefst tien verschillende thema’s met de IIA Masterclasses 2021! In iedere masterclass wordt een thema intensief behandeld. Een masterclass bestaat steeds uit drie virtuele bijeenkomsten:
•    Een training van 2 uur, waarin het thema op een interactieve manier door een expert wordt belicht.
•    Een diepte-interview van 2 uur, waarin een prominente ervaringsdeskundige zijn of haar praktijkkennis deelt.
•    Een netwerksessie van 2 uur, waarbij deelnemers op een leuke en interactieve manier met elkaar over het thema praktijkervaringen kunnen uitwisselen, best practices kunnen delen, elkaar tips kunnen geven en/of contactinformatie kunnen uitwisselen.

Voorafgaand aan zowel de training als het diepte-interview maak je een voorbereidende opdracht. Deze opdracht kan bestaan uit bijvoorbeeld het lezen van een artikel, bekijken van een video en/of het beluisteren van een podcast. Hierdoor wordt jouw deelname aan de masterclass nog effectiever.

Iedere bijeenkomst wordt live verzorgd vanuit de studio’s van Ferocia. De bijeenkomsten zijn interactief, waarbij gewerkt wordt met onder meer break-outsessies, polls en Q&A’s.

Aanmelden
Inschrijven
Stuur een mail naar trainingen@iia.nl

Data en tijdstippen
•    Dinsdag 22-06-2021 van 10:00 tot 12:00 uur (training)
•    Dinsdag 29-06-2021 van 10:00 tot 12:00 uur (interview)
•    Dinsdag 06-07-2021 van 10:00 tot 12:00 uur (netwerksessie)

Locatie
Digitaal (via Zoom)

Prijs
•    Leden: € 450 per masterclass (drie bijeenkomsten)
•    Niet-leden: € 550 per masterclass (drie bijeenkomsten)

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 100 personen

PE-punten

Prominente ervaringsdeskundige
Drs. Henk Meijer is oprichter en managing partner van Into Control. Into Control is onder meer gespecialiseerd in het inrichten van risicomanagement rondom outsourcing en ondersteunt serviceorganisaties bij het realiseren van assurance rapportages als ISAE 3000, ISAE3402 en SOC2.

Trainer
Naeem Arif EMIA RO is zelfstandig gevestigd risk- en auditconsultant en hoofddocent van de opleiding Operational Auditing aan de Haagse Hogeschool. Hij helpt organisaties onder meer bij het inrichten van risicomanagement en het realiseren van assurance rapportages als ISAE 3000, ISAE3402 en SOC2.

Meer informatie
Klik hier voor de aankondiging en de veelgestelde vragen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie