PAS Event Inzicht in drijfveren ism Audit People

Drijfveren in beeld gebracht voor een effectievere kleine internal auditfunctie

Ook al heeft u als manager van een kleinere auditfunctie geen of weinig medewerkers om leiding aan te geven, inzicht in drijfveren kan u effectiever laten worden in het ‘leidinggeven’ aan de rest van de organisatie. Uw eigen drijfveren verklaren waarom u energie krijgt van bepaalde zaken, terwijl andere zaken juist veel energie kosten.

Cursusbeschrijving
Voor kleine IAF’s (van éénpitters t/m 5 fte) heeft het, vanwege de beperkte omvang van het auditteam, ogenschijnlijk weinig nut om aandacht te besteden aan het ontwikkelen van (inzicht in) leiderschap, competenties en drijfveren. Echter, waar leiderschap en drijfveren normaliter vooral in de hiërarchische zin worden gebruikt (afdelingen, teams), geldt voor de manager internal audit dat hij de hele organisatie ‘functioneel’ moet aansturen. Dat aansturen gebeurt in vele verschijningsvormen, van zorgen dat medewerking verleent wordt bij het uitvoeren van een audit tot het laten aanpassen van de organisatie, structuren, processen en IT systemen doordat risico’s zijn geconstateerd. En dat betekent dat de mensen die ‘onderzocht’ worden, zich daar niet altijd even comfortabel of gelukkig onder voelen. Het hoofd internal audit moet dus, zonder hiërarchische zeggenschap, vanuit zijn functie zorgen dat de organisatie doet wat ze moet doen. Dat functionele leiderschap richt zich op individuele medewerkers, managers, finance en compliance medewerkers, IT afdelingen en vaak ook directeuren en individuele leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. 

Zonder goed besef van drijfveren en ‘dat wat mensen in beweging zet’ wordt de CAE geconfronteerd met weerstand, wrijving en inactiviteit. Kortom, een verhoogd risico dat de IAF niet effectief is. 

Door het invullen van een online Management Drives analyse en behandeling daarvan in teams van gelijkaardige én tegengestelde profielen, leert u inzicht te krijgen in het eigen profiel en de achterliggende oorzaken van een goede of juist slechte samenwerking met anderen.

Datum
19 september 2019

Tijd
15.00 uur Ontvangst en registratie
15.30 uur Start programma
18.00 uur Afronding met informele borrel

Locatie
Audit People, Emmastraat 54, Hilversum

Prijs leden / niet-leden
€0,-
Niet-leden mogen maximaal één keer per jaar deelnemen aan een gratis evenement

PE Punten
2

Doelgroep
Auditors die werkzaam zijn op kleine internal audit afdelingen (1-5 fte)

Aantal deelnemers
Minimaal 15 en maximaal 25 deelnemers

Spreker
Harmen Westerterp van Management Drives
https://www.managementdrives.com/team/harmen-westerterp/

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie