Professional Practices Day: Aligned Assurance

See English below

Voor leden van het Professional Practices Netwerk (CPP) van het IIA is er op 23 juni een interessante online Professional Practices Day. Naast een update op vaktechnisch gebied gaan we in op het thema Aligned Assurance. Dit zal, op interactieve wijze, vanuit verschillende kanten worden belicht. 

Het risicolandschap is de afgelopen jaren drastisch veranderd, zowel in omvang als in reikwijdte. In organisaties waar assurance-functies (audit, ERM, compliance, juridische zaken, informatiebeveiliging, enz.) afzonderlijk opereren zonder coördinatie, worden de besluitvormingsprocessen daardoor vertraagd. De assurance-functies worden zo geconfronteerd met een verhoogde procesbelasting en een onvolledig risicobeeld voor het senior management.

In lijn met het nieuwe 3Lines-model kan Aligned Assurance hiervoor de oplossing bieden. Denk hierbij aan een afgestemd assurance-raamwerk, het delen van risico-informatie en op elkaar afgestemde risk-coverage en risk-rapportage.

Het CPP vindt dit onderwerp een belangrijk thema om dit jaar extra aandacht aan te besteden. Deze Professional Practices Day is daar de start voor.

Op de agenda staan zowel presentaties en discussies op de onderstaande onderwerpen:

  • Wat is Aligned Assurance?
  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat zijn de uitdagingen?
  • Resultaten survey
  • Praktijk case: Data Driven Assurance

De bijeenkomst zal (bij deelname van Engelstalige collega’s) in het Engels zijn.

===

For members of the IIA Professional Practices Network (CPP) there will be an interesting online Professional Practices Day on June 23. In addition to an update on professional practices, the topic is Aligned Assurance. This topic will be discussed, interactively, from different angles.

The risk landscape has changed dramatically both in size and scope over the past few years. In organizations where assurance functions (Audit, ERM, Compliance, Legal, Information Security, etc.) operate separately without coordination, the decision-making processes tend to slow down and face an increased compliance and process burden. Further, insufficient communication between assurance functions yields an incomplete risk picture for senior management.

In line with the new 3Lines model, Aligned Assurance can provide the solution for this by means of a tailored assurance framework, sharing risk information and coordinated risk coverage and risk reporting.

The CPP considers this topic an important theme to devote extra attention to this year. This Professional Practices Day is the start for that.

The agenda includes both presentations and discussions on the following topics:

  • What is Aligned Assurance?
  • What are the advantages?
  • What are the challenges?
  • Results survey
  • Case study: Data Driven Assurance

The Professional Practices Day will be held in English

Aanmelden
Date
23 June 2021

Time
14:00 to 17:00

Location
Online, via Zoom

Price
Free
Note: This event is by invitation only and exclusively intended for members of the Professional Practices Network of the IIA. In case you are not a member (yet), but want to participate, contact peter.hartog@iia.nl

PE credits
3

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie