Round table decentrale overheden – Fiscaliteit en doorontwikkeling horizontaal toezicht

De laatste jaren is fiscaliteit bij gemeentes verder toegenomen. Het toenemende aantal taken dat belegd wordt bij gemeentes vraagt een meer structurele werkwijze, beheersing en borging.
Hier komt bij dat vanuit de Belastingdienst de huidige convenanten in het kader van Horizontaal Toezicht vanaf 2023 vervallen. Dit alles vraagt van gemeenten dat zij meer, maar vooral zichtbaarder rapporteren over fiscaliteit.

Met een (nieuw) convenant in (doorontwikkeling) horizontaal toezicht, ontwikkel je door vanuit eerder horizontaal toezicht of stap je op van het initiële verticale toezicht, een vorm waarbij de belastingdienst gegevensgerichte controles uitvoert en diep op de materie in gaat. Met de doorontwikkeling van horizontaal toezicht gaat de belastingdienst meer toe gaat naar steunen op de (werk)processen en de daaraan gerelateerde interne controles/ beheersmaatregelen.

Gemeentes zoeken naar wat een adequate werkwijze is om met deze veranderingen om te gaan. 

 • Hoe zet je bijvoorbeeld adequate fiscale controles op?
 • Hoe richt je een tax control framework (TCF) in?
 • Welke activiteiten doe je als gemeente zelf?
 • Waar laat je fiscalisten adviseren en/of controleren?

Deze roundtable is speciaal bedoeld om vanuit een praktische insteek, ideeën uit te wisselen en best practices te delen rondom deze fiscale ontwikkelingen.

De praktische invulling (sprekers) van het programma nog onderhanden. Zodra hier meer over bekend is zal het programma aangevuld worden. 

Programma

 • 12.45 - 13.15: Inloop: Ontvangst met koffie/thee en broodje
 • 13.15 - 13.30: Start en welkom
 • 13.30 - 14.30: Deel 1 – presentatie en praktijkervaring
 • 14.30 - 14.45: Pauze
 • 14:45 - 15.30: Deel 2 - presentatie en praktijkervaring
 • 15.30 - 16.15: Discussie/best practices en vragen
 • 16.15: Wrap up en afsluiting

Oproep: We willen nadrukkelijk stilstaan bij de best practices uit verschillende gemeenten, zowel voor grotere interne audit als voor en met kleinere interne audit afdelingen. Wanneer je inhoudelijk een bijdrage wilt leveren, verzoeken we je dit kenbaar te maken en contact op nemen met Debby van der Meulen (d.vandermeulen@defryskemarren.nl).

Aanmelden
Datum
29 maart

Tijd
13.15 tot 16.15 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 105F, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
Gratis

PE Punten
3

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers

Doelgroep
Internal auditors die werkzaam zijn bij decentrale overheden (m.n. gemeenten en provincies)

Spreker

 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie