IIA Roundtable: Rechtmatigheidsverantwoording en de toegevoegde waarde van de IAF i.s.m. InAudit

Een positieve ontwikkeling die gaande is dat steeds meer decentrale overheden een interne auditfunctie oprichten of deze verder door ontwikkelen, doordat het belang van interne beheersing en professionalisering hiervan meer wordt ingezien.

De accountant toetst in opdracht van de gemeenteraad de getrouwheid en rechtmatigheid. Naar verwachting zullen gemeenten voor het verslagjaar 2022 (in afwachting van een Kamerbesluit) voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording op moeten nemen in de jaarrekening. De nieuwe landelijke wetgeving betekent dat het college zelf een verantwoording over de rechtmatigheid van de relevante financiële beheers handelingen gaat afgeven aan de raad in plaats van de accountant (bijv. naleving van Europese aanbestedingen en subsidie voorwaarden). 

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor iedereen in de organisatie, voor het college, de raad en de controlerende accountant. De accountant zal wel een oordeel geven over de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit betekent dat de rechtmatigheidsverantwoording, die door het college wordt opgesteld, gebaseerd moet zijn op een transparante interne controlesystematiek. 

Hoe is de transparante interne controle systematiek opgezet en hoe kan de interne auditor een bijdrage leveren in de oplevering en beoordeling van de rechtmatigheidsverantwoording? 
Een mooi thema om met vakgenoten over van gedachten te wisselen. 

Het IIA organiseert samen met InAudit deze roundtable bijeenkomst op een mooie ontspannen locatie, namelijk Burgers’ Zoo in Arnhem (ticket inbegrepen). Als onderdeel van het middagprogramma zal Burgers' Zoo ook een korte presentatie verzorgen.

Het doel is om:
Als decentrale overheden gezamenlijk op te trekken, kennis te delen en van elkaar te leren. Dit willen we bereiken door samen in gesprek te gaan over de rechtmatigheidsverantwoording en de verschillende rollen en inrichting die internal audit hierbij kan spelen. Aan de hand van een aantal stellingen willen we met elkaar met de ontwerpers van de regelgeving (commissielid BBV) in gesprek gaan over de rol van de interne auditfunctie in de rechtmatigheidsverantwoording.

Programma 
13:00 Ontvangst
13:30 Start roundtable, kort welkom door Ronald van de Langenberg, oprichter InAudit
13:45 Jan van der Bij, lid commissie BBV
14:30 Presentatie Burgers Zoo
15:00 Korte wandeling door het Burger' Zoo park
15:30 Corné Kuijpers (Senior auditor Breda) en Hubert van der Linden (Coördinator Concern Auditing Middelen en Control gemeente Rotterdam)
16:15 Roundtable discussie
17:00 Afronding en einde programma

Aanmelden

Datum
14 juni 2022

Tijd
13.00 tot 17.00

Locatie
Burgers' Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Maximum aantal deelnemers
25 deelnemers

Prijs
Gratis

Doelgroep
Interne auditors werkzaam bij decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en  waterschappen.

PE punten

Sprekers
Jan van der Bij

Vanuit de commissie BBV sluit Jan van der Bij aan om ons mee te nemen in de totstandkoming van de wetswijziging aangaande rechtmatigheidsverantwoording, de wijzingen tussen verschillende betrokken partijen (college, raad, accountant) en de richtlijnen die hiermee annex zijn.

Corné Kuijpers en Hubert van der Linden
Vanuit twee gemeenten hebben we Corné Kuijpers (Senior auditor gemeente Breda) en Hubert van der Linden (Coördinator Concern Auditing Middelen en Control gemeente Rotterdam) bereid gevonden om een toelichting te geven op de wijze waarop de interne audit afdeling ingericht zijn en op welke wijze internal audit een onderdeel is van de rechtmatigheidsverantwoording die het college dient af te geven.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie