Round table decentrale overheden - fiscaliteiten

De laatste jaren is fiscaliteit bij gemeentes verder toegenomen. Het toenemende aantal taken dat belegd wordt bij gemeentes vraagt een meer structurele werkwijze, beheersing en borging.

Hier komt bij dat vanuit de Belastingdienst de huidige convenanten in het kader van Horizontaal Toezicht vanaf 2023 vervallen. Dit alles vraagt van gemeenten dat zij meer, maar vooral zichtbaarder rapporteren over fiscaliteit.
Met een (nieuw) convenant in (doorontwikkeling) horizontaal toezicht, ontwikkel je door vanuit eerder horizontaal toezicht of stap je op van het initiële verticale toezicht, een vorm waarbij de belastingdienst gegevensgerichte controles uitvoert en diep op de materie in gaat. Met de doorontwikkeling van horizontaal toezicht gaat de belastingdienst meer toe gaat naar steunen op de (werk)processen en de daaraan gerelateerde interne controles/ beheersmaatregelen.

Gemeentes zoeken naar wat een adequate werkwijze is om met deze veranderingen om te gaan. 

  • Hoe zet je bijvoorbeeld adequate fiscale controles op?
  • Hoe richt je een tax control framework (TCF) in?
  • Welke activiteiten doe je als gemeente zelf?
  • Waar laat je fiscalisten adviseren en/of controleren?

Doel round table: Vanuit een praktische insteek uitwisselen van ideeën en best practices rondom het onderwerp fiscaliteit.

Programma

  • 12.30 - 13.00: Inloop, ontvangst met koffie/thee en broodje
  • 13.00 - 13.15: Start en welkom
  • 13.15 - 14.30: Deel 1 – presentatie en praktijkervaringen delen
  • 14.30 - 14.45: Pauze
  • 14:45 - 15.55: Deel 2 - presentatie en praktijkervaring delen
  • 15.55 - 16.00: Wrap up en afsluiting

Aanmelden
Datum
29 maart 2023

Tijd
12.30 tot 16.00 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 105F, Amsterdam

Prijs leden/niet leden
€ 0,-

PE-punten
3

Doelgroep
Internal auditors die werkzaam zijn bij decentrale overheden (m.n. gemeenten en provincies)

Aantal deelnemers
Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers

Spreker
Nikita Brameijer van Fiscaliade en Olav Buur, gemeente Tilburg

 

 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie