Tax Control & Compliance voor Financials (EXTERN)

Fiscaliteit: een uitdaging voor directies, managers en toezichthouders. Het Executive Program Tax Control & Compliance voor Financials richt zich op de combinatie van fiscale kennis en control over belastingen.

Voor de directies en managers van organisaties en bedrijven, als ook voor de toezichthouders, is het een uitdaging om grip te krijgen op de fiscale positie van de organisatie. Voor hen is generieke kennis essentieel om de verscheidenheid van aspecten van de fiscaliteit te doorgronden. Van bestuurders wordt gevraagd om te gaan met diverse vraagstukken met fiscale aspecten. Gecombineerd met internationale wet- en regelgeving rond BTW, transferpricing en rapporteringsvereisten worden die vraagstukken als maar groter. Hoe om te gaan met de verschillende belastingregimes en belastingdiensten in de verschillende landen? Hoe wordt de betrouwbaarheid van de verschillende aangiften gewaarborgd?

De laatste jaren is een ontwikkeling zichtbaar waarin niet meer alleen de juridische grenzen relevant zijn bij het minimaliseren van de belastingdruk. De nieuwe regelgeving vraagt ook aandacht voor de economische werkelijkheid (‘substance’, waar vinden activiteiten echt plaats?). Daarboven worden internationale ondernemingen ook “moreel” door journalistiek en politiek gewogen.

Volgens diverse governance codes vormen commissarissen en toezichthouders, ook zonder financiële achtergrond, zich zelfstandig een oordeel over velerlei onderwerpen. Ook over de fiscale aspecten van de strategie en de bedrijfsvoering.

Alle aanleiding voor een update.

De unieke combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen stelt u in staat om een volwaardige gesprekspartner te worden voor de (externe) fiscale adviseurs, uw fiscale afdeling en de financiële afdeling.

Thema’s

 • Accijnzen en invoerrechten;
 • Actualiteiten en belastingen in een dynamische omgeving;
 • BTW in nationaal- en internationaal kader;
 • Ethische aspecten bij de fiscaliteit van uw organisatie;
 • Fiscaliteit bij fusies en overnames;
 • Internal Audit;
 • Internationaal (Europees) belastingrecht;
 • International: Ontwikkelingen rond Base Erosion and Profit Shifting (OECD), transfer pricing;
 • Tax accounting en verslaggeving;
 • Tax Monitoring;
 • Tax Audit;
 • Winstbegrip.

GA NAAR DE UITGEBREIDE OPLEIDINGSINFORMATIE EN INSCHRIJVING

Datum
11 september, 18 september, 9 oktober, 30 oktober,
13 november, 20 november, 4 december, 11 december 2019

Tijd
13:00 tot 21:00 uur

Locatie
Erasmus Universiteit Rotterdam

Prijs leden / niet-leden
Het collegegeld bedraagt € 6.500,- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en broodmaaltijden rondom de colleges. Het collegegeld is vrijgesteld van BTW.

PE Punten
48

Doelgroep
Leden raad van toezicht/commissarissen, Bestuurders/CFO’s/ directieleden, Senior-management, Senior-controllers, Senior fiscalisten, Adviseurs, Interne auditors van alle niveaus

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 25 deelnemers

Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie