Training Behavioural Auditing

(English below)

Behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag en drijfveren

Deze masterclass is bedoeld als een eerste kennismaking met het interdisciplinair vakgebied behavioural auditing. Behavioural auditing is gericht op het onderzoeken van gedrag van mensen in organisaties. Sociaal-psychologische en culturele factoren spelen daarin een belangrijke rol. In de workshop worden zogenaamde ‘soft controls’ praktisch hanteerbaar en onderzoekbaar gemaakt.

Behavioural auditing richt zich op het onderzoeken van drijfveren voor gedrag. Echte drijfveren zijn vaak anders dan mensen in eerste instantie rapporteren. Sterker, zij zijn zich daar vaak maar ten dele of zelfs helemaal niet van bewust. Het is aan de onderzoeker om deze boven tafel te krijgen. We maken hierbij gebruik van concepten en ideeën die zijn ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) door gezaghebbende wetenschappers als Peter Senge, Chris Argyris, Donald Schön en Edgar Schein.

Als deelnemer maakt u kennis met een ander onderzoeksdesign dan u waarschijnlijk gewend bent. We betreden hiermee een voor veel auditors nieuw terrein. Veel van de technieken en vaardigheden die nodig zijn om een behavioural audit uit te kunnen voeren, zijn ook op andere gebieden toepasbaar en kunnen goed worden ingezet bij andere audits.

Leerdoelen

  • U kunt behavioural auditing positioneren als interdiscipline binnen het vakgebied auditing.
  • U maakt kennis met onderzoekstradities zoals action research en met aan het MIT ontwikkelde concepten en inzichten over lerende organisaties.
  • U leert hoe deze theoretische inzichten te vertalen naar inzichten die betrekking hebben op het denken en doen van mensen in organisaties in uw eigen auditpraktijk.
  • U maakt kennis met een traditie van relevant en deugdelijk onderzoek gericht op het gedrag van mensen in organisaties gebaseerd op een aan het MIT ontwikkeld onderzoeksdesign.
  • U leert hoe bevindingen kunnen worden verwerkt in een helder en aansprekend rapport.

Omschrijving en programma
In deze masterclass gaan we uit van zogenaamd case-gericht onderwijs. Centraal staat het groepsgewijs doorwerken van een casus waarbij gebruik wordt gemaakt van materiaal dat afkomstig is van een door de docenten zelf uitgevoerde behavioural audit. Het werken aan de casus wordt afgewisseld met korte theoretische inleidingen.

 


 

Insight into behavioural control issues

For a long time, studying behaviour in organisations was the domain of specialists in organisational and human behaviour such as industrial and organisational psychologists, organisational sociologists and anthropologists. However, in recent years, auditors and accountants have also become aware of the impact of human behaviour on governance and management issues in organisations. Culture and behaviour are now fully accepted as an audit object. How this object should be audited is an issue that is still under discussion within the profession. Auditors and accountants are struggling with this issue. In this workshop, we introduce behavioural auditing as a tried and tested new approach to gain insight into relevant cultural and behavioural issues in organisations based on solid research.

Culture and Behaviour

Auditors often describe culture as 'the way we do things around here'. This definition was formulated for the first time by Dean and Kennedy in 1982. The behavioural auditing definition is slightly different and is inspired by Geert Hofstede. In his famous study of the Shell company culture Hofstede states that culture is the ‘collective mental programming’ of a group of people. Mental programs are developed during lifetime. They are learned by education, social environment, professional training and personal experiences. They are not static and may change over time as a result of new insights and experiences. Mental programmes inspire people to do what they do and how they do it. Behavioural auditing focuses on these mental models and perceptions that drive organisational members behaviour. In a behavioural audit, we want to find out how organisation members perceive the organisational environment and how they behave based on those perceptions.

Behavioural audit methodology

A behavioural audit is carefully designed to obtain insight into organisational members behaviour, to report on the results and by doing so influencing the socio-psychological climate and the organisational culture in the organisation. Einstein once said that ‘not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts’. Perceptions and mental models cannot simply be quantified. Quantitative research methods therefore are not suitable for the kind of research a behavioural audit requires. Qualitative research methods focus on experiences that cannot be counted. They uncover perceptions, behavioural drives and mental models and help us understand why people think what they are thinking and why they do what they are doing. Behavioural audits are based on qualitative research methods and a research design developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Learning objectives

By the end of this workshop:

  • You know how to position behavioural auditing as an interdiscipline within the auditing domain;
  • You are familiar with research traditions such as action research and concepts and insights about learning organisations developed by the MIT;
  • You have learned how to translate these concepts into practical insights regarding how people think and act within your own organization and audit practice;
  • You are familiar with a tradition of relevant and solid research focused on human behaviour in organisations  based on a MIT research design;
  • You know how to write your findings into a clear and attractive report.

Course design

During the workshop you will work on a case based on a behavioural audit that was carried out by the programme staff a few years ago. The interaction between both theory and practice is one of the main ingredients in the programme.

Aanmelden
Datum
2 november 2022

Tijd
09:30 tot 18:00 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 105F, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€695,- / €795,-

Aantal deelnemers
IIA Academy: Minimaal 6 en maximaal 15 personen
Online: Maximaal 6 personen

PE punten
7

Doelgroep
Auditors van alle niveaus

Trainers
Jan Otten voelt zich erg thuis in auditland met zijn brede achtergrond als psycholoog en bedrijfskundige en zijn ruime ervaring. Begin jaren ’90 heeft Jan aan de vooravond gestaan van wat later operational audit is gaan heten. Hij heeft vanaf die tijd belangrijke bijdragen geleverd aan de internal auditopleiding aan de Erasmus Universiteit.

Founder of ACS and initiator and developer of Behavioural Auditing, partner at ACS Behavioural Auditing, and connected to the post-initial programme for Internal/Operational Auditing as a teacher at Erasmus University Rotterdam.

Deze training is een co-productie van het IIA en het ACS.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie