Training Data Science voor Auditors

Data science is een vakgebied dat door de grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie en de daaruit voortkomende beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data de laatste jaren steeds meer in de belangstelling is komen te staan. Ook auditors hebben er mee te maken. Denk aan toepassingen als data-analyse, process mining, continuous monitoring, robotic process automation, business intelligence, kunstmatige intelligentie, en blockchain. 

Deze training geeft een overzicht van de verschillende toepassingsmogelijkheden van data science in de audit. Daarbij wordt een business process management raamwerk gevolgd waaraan allerlei innovatieve technologieën worden opgehangen. De behandeling van de desbetreffende thematiek is vooral functioneel waarbij af en toe een (eenvoudig) technisch uitstapje zal worden gemaakt. Daarbij worden diverse use cases behandeld en worden de deelnemers uitgenodigd actief mee te denken over toepassingen in hun eigen praktijk.
De training bestaat uit de volgende vier dagdelen:
1. IT innovaties in accounting, finance, control en audit
2. Blockchain
3. Process mining
4. Business Intelligence

Programma dag 1
08.30 Ontvangst met koffie en thee en PE registratiemoment
09.00 IT innovaties in accounting, finance, control en audit
10.45 Koffiepauze
11.00 IT innovaties in accounting, finance, control en audit
12.30 Lunchpauze bij Grandcafé Soof (gebouw Parijs)
13.15 Blockchain en andere gedistribueerde databases
15.30 Koffiepauze
15.45 Blockchain in control
17.00 Afsluiting bijeenkomst

Programma dag 2
08.30 Ontvangst met koffie en thee en PE registratiemoment
09.00 Process mining in control en audit
10.45 Koffiepauze
11.00 Process mining in control en audit
12.30 Lunchpauze bij Grandcafé Soof (gebouw Parijs)
13.15 Business intelligence en data analytics
15.30 Koffiepauze
15.45 Business Intelligence en Power BI
17.00 Afsluiting bijeenkomst

Beschrijving programma-onderdelen

IT innovaties in accounting, finance, control en audit
De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (IT) lijken welhaast oneindig. Dit heeft een enorme invloed op onze samenleving waarin de mens steeds vaker vervangen wordt door computers en waarbij dingen in ons dagelijks leven altijd en overal verbonden zijn met het internet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld cloud computing, internet of things, kunstmatige intelligentie, robotic process automation, en mobiele technologieën, maar ook aan allerlei IT-enabled toepassingen als data-analyse, blockchain, process mining, en continuous monitoring. Intern en operational auditors, extern accountants, controllers en andere financieel professionals maken altijd imeer of minder ntensief gebruik van IT. Zij zullen manieren moeten vinden om slim met de nieuwe werkelijkheid van een programmeerbare economie om te gaan. Deze sessie geeft een overzicht van de voor de doelgroep meest relevante technologische ontwikkelingen en plaatst die in een onderlinge samenhang. Vervolgens wordt nader ingegaan op de vraag tot hoever het  kennisniveau van een financieel professional moet gaan om de voordelen van al die IT innovaties te benutten en de risico’s ervan zo goed mogelijk onder controle te krijgen.

Blockchain
Blockchain technologie staat momenteel hoog op de agenda van veel organisaties waaronder grote corporates, banken, accountantsorganisaties, overheidsinstellingen en talloze startups. Er wordt wel gesteld dat de blockchain de wijze waarop transacties worden uitgevoerd fundamenteel gaat veranderen. Nu is momenteel de cryptovaluta Bitcoin de belangrijkste toepassing van de blockchain en vanuit dat perspectief lijkt de invloed van blockchain op intern en operational auditors, extern accountants, controllers en andere financieel professionals beperkt tot waardering in de balans en fiscale behandeling van koerswinsten en -verliezen. Als echter verder dan de Bitcoin wordt gekeken dan ontstaat een veel groter toepassingsgebied waaronder het vastleggen van transacties in administraties, interne beheersing, verslaggeving, toezicht en audit. In een blockchain wereld worden ‘trusted third parties’ vervangen door zogenaamde ‘trust protocols’, computerprogramma’s die ervoor zorgen dat transacties tussen partijen die elkaar niet kennen of elkaar niet vertrouwen op een betrouwbare wijze kunnen worden afgehandeld. Als niet de cryptovaluta centraal wordt gesteld maar de trust protocols, dan ontstaan nieuwe blockchains die veel flexibeler zijn dan de Bitcoin blockchain. Die nieuwe blockchains geven de mogelijkheid om allerlei bedrijfsregels in zogenoemde ‘smart contracts’ te zetten waardoor vertrouwen tussen partijen niet meer nodig is om te komen tot een transactie. Deze sessie gaat nader in op wat de blockchain is en hoe die werkt (inclusief de terminologie die voor een goed begrip van de blockchain behandeld moet worden zoals smart contracts, hashes, mining, peer-to-peer netwerken, publieke en private sleutels, proof-of-work, tokenization, oracles). Tevens worden verschillende toepassingsmogelijkheden behandeld. We bespreken daarbij een concrete use case uit de interne beheersing en proberen aan de hand van een discussie nieuwe use cases te ontwikkelen.

Process mining
Process mining is het in kaart brengen van de processen in een organisatie door gebruik te maken van de in haar informatiesystemen aanwezige logging gegevens. Het geeft inzicht in het feitelijke verloop van processen, de mate waarin deze processen voldoen aan daarvoor geformuleerde modelprocessen, en de mate waarin er sprake zou kunnen zijn van collisie tussen functionarissen waartussen controletechnische functiescheiding bestaat. Process mining vindt haar oorsprong in de wereld van de technologie. Complexe systemen zoals röntgenapparaten of ERP systemen houden in groot detail digitale logboeken bij van alles wat ze doen. Het gaat vaak om tienduizenden stappen per dag die worden geregistreerd. Een apparatenproducent die deze ‘event logs' van zijn apparaten bijhoudt, komt al snel aan miljoenen events per dag en voor ERP systemen in een organisatie van enige omvang geldt niet anders. Analyse achteraf van deze databrij geeft inzicht in hoe de processen precies verlopen, waar fouten optreden en waar eventuele verbetermogelijkheden zijn. Het is aldus duidelijk dat accountants grote efficiencyvoordelen uit process mining kunnen halen bij het beoordelen of interne beheersingssystemen werken zoals ze zouden moeten werken.

Business Intelligence
In een tijdperk waarin de fysieke wereld en de digitale wereld steeds meer met elkaar verweven raken, zijn data het nieuwe goud. Die verwevenheid leidt tot een exponentiele toename van de hoeveelheid data die ter beschikking komt. Bedrijven zullen steeds intelligenter met deze data moeten omgaan om ook in de digitale wereld toegevoegde waarde te kunnen leveren. Business Intelligence (BI) is het proces van het verzamelen en analyseren van data over klanten, toeleveranciers, kapitaalverschaffers, beslissingsprocessen, concurrentie, bedrijfsprocessen, en economische, juridische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen met het doel informatie voor beslissingsondersteuning te verkrijgen. Met de exponentiële groei van de hoeveelheid beschikbare data ontstaan allerlei nieuwe en bredere toepassingsmogelijkheden voor BI. Zoals blijkt uit de voorgaande definitie is data analytics een wezenlijk onderdeel van BI. De verschillende vormen van data analytics zijn: descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics en prescriptive analytics. In de sessie Business Intelligence met Power BI wordt aan de hand van Microsoft Power BI praktisch aantoonbaar gemaakt hoe invulling kan worden gegeven aan deze verschillende vormen van data analytics. Daarnaast wordt tijdens deze sessie aandacht besteed aan de uitdagingen die gepaard gaan met (big) data en wordt stilgegaan bij storytelling, een belangrijke vaardigheid waarmee een brug kan worden geslagen tussen descriptive analytics en diagnostic analytics. De deelnemers zullen tijdens deze sessie zelf (op hun eigen pc) aan de slag gaan met Power BI om de theorie in praktijk te brengen. Hierdoor worden concrete handvaten aangeboden waarmee iedere organisatie snel aan de slag zou kunnen gaan.

Data
3 en 4 december 2018

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€1095,- / €1.295,-

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 25 personen

PE punten
13

Trainer
Prof.dr. Eddy Vaassen RA is hoogleraar Accountancy aan Tilburg University. Hij is tevens verbonden aan de Erasmus Universiteit, BDO en de Jheronimus Academy of data Science.

Drs. Angelique Koopman RA RE is partner audit innovation by EY. Zij is tevens als docent en promovendus verbonden aan Tilburg University.

Richard van der Pool is Consultant Innovatie & Projectmanagement bij BDO.

Neem contact op met Eddy Vaassen (e.h.j.vaassen@uvt.nl) voor inhoudelijke vragen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie