Training Ethiek en integriteit

Het bewust omgaan met dilemma’s vraagt onder andere om competenties als onderzoekend vermogen, reflectievermogen, communicatieve vaardigheden en morele oordeelsvorming. Hierbij rekening houdend met interne en externe wet- en regelgeving, eventuele beroepskaders, maatschappelijke ontwikkelingen en externe verwachtingen. Auditors die over sterke morele competenties beschikken, kunnen door hun eigen voorbeeldgedrag, het trekken van ethische grenzen en het kunnen bevragen van anderen een belangrijke persoonlijke en professionele bijdrage leveren aan het risicoprofiel van hun organisatie en een integere en beheerste bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is het bespreken van professionele dilemma’s lang niet altijd een vanzelfsprekendheid en kun je als auditor in de praktijk te maken krijgen met ‘grijze gebieden’ waarin het niet altijd evident is hoe integer handelen er dan uit ziet.

In deze 1-daagse training verken je de grenzen van jouw professionele integriteit én die van collega’s en krijg je handvatten aangereikt om de dag er na in je eigen praktijk meer (bewust) integer te handelen.

Cursusbeschrijving
Dat ethiek en integriteit geen abstracte onderwerpen zijn, bewijst deze training! Hakan neemt je  op een interactieve manier en met een gevarieerd programma mee op reis waarbij stil wordt gestaan bij vragen als: wat is ethiek? Waar ligt jouw grens? Hoe ga je zorgvuldig om met praktijkdilemma’s waarin mijn integriteit als auditor op de proef wordt gesteld, rekening houdend met onder andere de professional standards? Welke informele en formele externe escalatiemogelijkheden zijn er? Ook wordt in de training stilgestaan bij ontwikkelingen als het Huis voor de Klokkenluiders.

Tijdens de training is er veel ruimte om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen en met elkaar te bespreken. Vertrouwelijkheid in deze training en respect voor elkaars praktijkdilemma’s staat voorop.

Programma
Hieronder vind je het programma van de training.

  • 08.30 Ontvangst met koffie en thee en PE registratiemoment
  • 09.00 Interactieve inleiding ethiek en integriteit
  • 10.45 Koffiepauze
  • 11.00 In gesprek over praktijkvoorbeelden
  • 12.30 Lunchpauze bij Grandcafé Soof (gebouw Parijs)
  • 13.15 Eigen voorbeelden: stap voor stap naar een zorgvuldig moreel oordeel
  • 15.30 Koffiepauze
  • 15.45 E.H.B.I: Eerste Hulp Bij Integriteitkwesties
  • 16.50 Wrap up en vragenronde
  • 17.00 Afsluiting bijeenkomst

Datum
28 mei 2019

Tijd
van 09.00 tot 17.00 uur

Locatie
IIA Academy, Burg. Stramanweg 102a, 1101 AA Amsterdam (gebouw Londen, begane grond)

Prijs leden/niet leden
€ 695 / € 795

Doelgroep
Auditors van alle niveaus

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

PE punten
7

Trainer
Hakan Honders, trainer en adviseur op het terrein van integriteit, gedrag en cultuur. Extern vertrouwenspersoon. Voormalig compliance & ethics officer en toezichthouder gedrag en cultuur bij De Nederlandsche Bank. Kernthema’s die als rode draad door zijn werkzaamheden lopen zijn: ethiek en integriteit, open en veilig werkklimaat, bewustwording, verbinden van hard en soft controls.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie