Training Fact Finding

Bij de training Fact Finding krijgen de deelnemers meer kennis en inzicht in de eerste aanpak van onderzoek. Tevens biedt de training de deelnemers handreikingen voor de wijze waarop zij een informatief interview moeten uitvoeren en de wijze waarop zij een eenvoudig rapport moeten samenstellen. Doelstellingen van de training:

 • De deelnemer is kritisch bij het verzamelen van informatie;
 • De deelnemer is in staat om feiten en meningen te scheiden;
 • De deelnemer kent de beperkingen bij het waarnemen;
 • De deelnemer kan met de juiste houding verschillende vraagtechnieken toepassen;
 • De deelnemer is in staat de uitkomsten op een juridisch aanvaardbaar niveau op schrift te stellen.

Inhoud van de training
Tijdens de training komen de fasen bij het verzamelen van informatie (methodiek van onderzoeken) en wet- en regelgevingde aan bod. Op verzoek kunnen wij onderwerpen toevoegen die te maken hebben met Strafrecht, Strafvordering, Burgerlijk recht, dan wel andere relevante wetgeving die van belang is bij de werkzaamheden van de deelnemers. In ieder geval wordt aandacht besteed aan de Privacy Gedragscode.

Optreden op plaats waar de schade of het incident zich heeft voorgedaan

 • het uitvoeren van een goede waarneming in combinatie met het interpreteren hiervan;
 • onderzoek van het beschadigde object en het lezen van eventuele sporen die hierop betrekking hebben;
 • het ter plaatse interviewen van betrokkenen of getuigen.

Consequenties van het onderzoek

 • bewijs in civiele procedures;
 • rol van de rechter;
 • wettige bewijsmiddelen;
 • onrechtmatig verkregen bewijs.

Onderzoeksbureaus

 • opdrachtformulering;
 • aansturing en afspraken.

Communicatie

 • communicatiemodel;
 • contact maken;
 • formule van Maier.

Waarnemen

 • zeven gouden W's;
 • waarnemen en beschrijven;
 • vooroordelen en interpretatie.

Gesprekstechniek

 • informatievergarend gesprek;
 • interviewtechniek;
 • vragen stellen;
 • houding van de interviewer;
 • omgevingsfactoren;
 • voorbereiding van een interview;
 • tactische wenken voor een interview.

Schriftelijke vaardigheden

 • tekststructuur afstemmen op de situatie;
 • het scheiden van feiten en meningen;
 • beknopt en aantrekkelijk formuleren.

Datum & tijd

04-04-2018 van 9.00 tot 21.00 uur 
05-04-2018 van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie
Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM Driebergen

Prijs leden / niet-leden
€1.250,- / €1.400 inclusief overnachting

PE Punten
16

Doelgroep
Medior en senior internal auditors.
De training is bestemd voor P&O’ers, managers, vertrouwenspersonen, leden van klachtencommissies, beveiligingsmedewerkers, medewerkers Inkoop of Facility, die te maken hebben of zouden kunnen krijgen met interne incidenten.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Trainingsmethode
De training wordt door twee trainers gegeven in de vorm van een onderwijsleergesprek, discussie, casebehandeling en praktijksimulatie. Daarbij wordt van de deelnemers een grote deelname wordt verwacht. Afwisselend nemen de trainers ook de rol van acteur op zich.

Gedurende de gehele training staat praktijksimulatie centraal, zodat bij de verschillende onderwerpen zeer praktijkgericht kan worden gewerkt. Een casus loopt daarbij als rode draad door de training. Daarnaast krijgen de deelnemers diverse praktische opdrachten die zij tijdens de training moeten uitwerken.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners