Training Fact Finding

Op een grondige en integere manier feiten verzamelen over mogelijke misstanden

Als bij een Compliance Audit of Behavioural Audit blijkt dat enkele medewerkers toegang hebben tot delen van computersystemen waar zij niets te zoeken hebben, of als wordt vastgesteld dat er regelmatig rekeningnummers handmatig zijn gewijzigd, dan zijn dit incidenten waarbij u nader onderzoek moet doen. Zo kunt u bepalen of de risico’s mogelijk ook hebben geleid tot fraude. Maar hoe pak je zo’n onderzoek grondig en tegelijkertijd integer aan? 

In de training Fact Finding krijgt u concrete handvatten om uw internal audits nog effectiever en efficiënter uit te voeren. De training heeft als doel u de benodigde inzichten en vaardigheden bij te brengen om op een grondige, maar integere manier een verkennend onderzoek uit te voeren rondom een naar voren komende aspect, zonder dat er van alles “kapot” wordt gemaakt.

Weet wat u moet doen en wat juist niet!
U krijgt in deze training handreikingen waardoor u (beter) in staat bent om op een juiste wijze de eerste stappen te zetten voor het verkrijgen van nadere informatie over de geconstateerde misstand. U leert een goed interview af te nemen en de resultaten hiervan op een objectieve wijze schriftelijk vast te leggen. U krijgt meer kennis en inzicht in de eerste aanpak van onderzoek. Tevens biedt de training handreikingen voor de wijze waarop u een informatief interview kunt uitvoeren en een eenvoudig rapport kunt samenstellen.

Doelstellingen van de training:

 • De deelnemer is kritisch bij het verzamelen van informatie;
 • De deelnemer is in staat om feiten en meningen te scheiden;
 • De deelnemer kent de beperkingen bij het waarnemen;
 • De deelnemer kan met de juiste houding verschillende vraagtechnieken toepassen;
 • De deelnemer is in staat de uitkomsten op een juridisch aanvaardbaar niveau op schrift te stellen.

Inhoud van de training
Tijdens de training komen de fasen bij het verzamelen van informatie (methodiek van onderzoeken) en wet- en regelgevingde aan bod. Op verzoek kunnen wij onderwerpen toevoegen die te maken hebben met Strafrecht, Strafvordering, Burgerlijk recht, dan wel andere relevante wetgeving die van belang is bij de werkzaamheden van de deelnemers. In ieder geval wordt aandacht besteed aan de Privacy Gedragscode.

Optreden op plaats waar de schade of het incident zich heeft voorgedaan

 • het uitvoeren van een goede waarneming in combinatie met het interpreteren hiervan;
 • onderzoek van het beschadigde object en het lezen van eventuele sporen die hierop betrekking hebben;
 • het ter plaatse interviewen van betrokkenen of getuigen.

Consequenties van het onderzoek

 • bewijs in civiele procedures;
 • rol van de rechter;
 • wettige bewijsmiddelen;
 • onrechtmatig verkregen bewijs.

Onderzoeksbureaus

 • opdrachtformulering;
 • aansturing en afspraken.

Communicatie

 • communicatiemodel;
 • contact maken;
 • formule van Maier.

Waarnemen

 • zeven gouden W's;
 • waarnemen en beschrijven;
 • vooroordelen en interpretatie.

Gesprekstechniek

 • informatievergarend gesprek;
 • interviewtechniek;
 • vragen stellen;
 • houding van de interviewer;
 • omgevingsfactoren;
 • voorbereiding van een interview;
 • tactische wenken voor een interview.

Schriftelijke vaardigheden

 • tekststructuur afstemmen op de situatie;
 • het scheiden van feiten en meningen;
 • beknopt en aantrekkelijk formuleren.

Datum & tijd
28-03-2019 van 9.00 tot 21.00 uur 
29-03-2019 van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie
Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM Driebergen

Prijs leden / niet-leden
€1.250,- / €1.400 inclusief overnachting

PE Punten
16

Doelgroep
Medior en senior internal auditors.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Trainingsmethode
De training wordt door twee trainers gegeven in de vorm van een onderwijsleergesprek, discussie, casebehandeling en praktijksimulatie. Daarbij wordt van de deelnemers een grote deelname wordt verwacht. Afwisselend nemen de trainers ook de rol van acteur op zich.

Gedurende de gehele training staat praktijksimulatie centraal, zodat bij de verschillende onderwerpen zeer praktijkgericht kan worden gewerkt. Een casus loopt daarbij als rode draad door de training. Daarnaast krijgen de deelnemers diverse praktische opdrachten die zij tijdens de training moeten uitwerken.

Trainers
Bregje De Lannoy-Walenkamp verzorgt trainingen op het gebied van schriftelijke communicatie. Daarnaast is ze auteur van enkele boeken. In de training Fact Finding geeft ze tips en handvatten voor het volledig en objectief vastleggen van gespreksverslagen en rapporten om zo te komen tot goede dossiervorming.

Piet van Gelder geeft trainingen op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden, security awareness, fraude awareness, onderzoeksvaardigheden, etc. In de training Fact Finding gaat hij vooral in op het zorgvuldig uitvoeren van de vier stappen van het methodisch onderzoek en de kunst van het voeren van een goed interview

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie