Training Financial auditing

Een goede samenwerking tussen de internal auditor (operational en IT auditor) en de financial auditor, waaronder de externe accountant is niet vanzelfsprekend. Ze kijken door een andere bril naar een organisatie en de controle-objecten verschillen vaak of overlappen slechts gedeeltelijk. De internal auditor heeft diepgaande organisatie-kennis en is op dagelijkse basis betrokken. De externe accountant heeft diepgaande kennis van verslaggeving en de koppeling naar interne beheersing en biedt daarnaast een ‘van buiten naar binnen’ blik op de organisatie. Hierdoor blijft potentieel voor een efficiëntere en effectievere inrichting van de samenwerking onbenut. 

Weet je als internal auditor wat de doelstelling is van een financial audit en hoe deze wordt uitgevoerd? Hoe sluiten jouw operationele- of IT-auditwerkzaamheden daarbij aan? Wil je een betere inhoudelijke gesprekspartner worden voor de financial auditor en het senior (financieel) management kunnen adviseren in aangelegenheden aangaande de externe accountant? Hoe richt je een effectieve en efficiënte samenwerking in, met in acht neming van relevante regelgeving? 

Voor wie?
Deze training richt zich op internal auditors (met name operational- en IT-auditors) op alle niveaus: van junior  auditors tot en met hoofden internal audit. Deze training is ook zinvol voor internal auditors met een  financial audit achtergrond die hun kennis willen actualiseren.

Resultaat
Na deze training ben je als internal auditor in staat om je eigen werkzaamheden te kunnen plaatsen binnen de  financial audit/jaarrekeningcontrole als geheel. Je hebt een goed begrip van het kader waarbinnen de financial auditor opereert en wat de doelstellingen en werkzaamheden zijn van de financial auditor. Tenslotte ben je op de hoogte van de manieren waarop je een effectieve samenwerking met de financial auditor kunt bereiken.

Aanmelden
Data

03-12-2020 - 10-12-2020

Tijd
09:00 tot 13:00 uur

Locatie
Virtual classroom

Prijs leden / niet-leden
595,- euro/695,- euro

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 25 personen

PE punten
7

Doelgroep
Internal auditors, met name Operational en IT auditors

Cursusbeschrijving

Deze virtual classroom is een afwisseling van verschillende leer- en werkvormen. Naast presentaties, bestaat de  bijeenkomst uit interactieve discussie-sessies, individuele opdrachten en groepsopdrachten. Tijdens de  bijeenkomst wordt een casus uitgewerkt gericht op de concrete vertaalslag van het geleerde naar de  dagelijkse praktijk voor internal auditors.

Inhoud

Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat houdt financial audit in?
  • De elementen van de financiële verantwoording en de onderlinge samenhang en verbanden
  • Een overzicht van relevante verslaggevings-regels en onderliggende principes (o.a. RJ, IFRS)
  • De relatie tussen bedrijfsprocessen en de financiële verantwoording
  • Het recept voor ‘cooking the books’; risico factoren voor verslaggevingsfraude
  • Een overzicht van relevante wet- en regelgeving voor accountants (o.a. NV COS, VGBA) 
  • Het begrip materialiteit, de planning en risicoanalyse van een financial audit
  • Inspelen op ingeschatte risico’s, het verkrijgen van controle-informatie en rapportering
  • Het gebruik maken van de werkzaamheden van de internal auditor (COS610) en NOCLAR
  • De kritieke succesfactoren voor een effectieve samenwerking


 

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie