Workshop Behavioural Auditing

Behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag en drijfveren

Deze workshop is bedoeld als een eerste kennismaking met het interdisciplinair vakgebied behavioural auditing. Behavioural auditing is gericht op het onderzoeken van gedrag van mensen in organisaties. Sociaal-psychologische en culturele factoren spelen daarin een belangrijke rol. In de workshop worden zogenaamde ‘soft controls’ praktisch hanteerbaar en onderzoekbaar gemaakt.

Behavioural auditing richt zich op het onderzoeken van drijfveren voor gedrag. Echte drijfveren zijn vaak anders dan mensen in eerste instantie rapporteren. Sterker, zij zijn zich daar vaak maar ten dele of zelfs helemaal niet van bewust. Het is aan de onderzoeker om deze boven tafel te krijgen. We maken hierbij gebruik van concepten en ideeën die zijn ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) door gezaghebbende wetenschappers als Peter Senge, Chris Argyris, Donald Schön en Edgar Schein.

Als deelnemer maakt u kennis met een ander onderzoeksdesign dan u waarschijnlijk gewend bent. We betreden hiermee een voor veel auditors nieuw terrein. Veel van de technieken en vaardigheden die nodig zijn om een behavioural audit uit te kunnen voeren zijn ook op andere gebieden toepasbaar en kunnen goed worden ingezet bij andere audits.

Leerdoelen

  • U kunt behavioural auditing positioneren als interdiscipline binnen het vakgebied auditing.
  • U maakt kennis met onderzoekstradities zoals action research en met aan het MIT ontwikkelde concepten en inzichten over lerende organisaties.
  • U leert hoe deze theoretische inzichten te vertalen naar inzichten die betrekking hebben op het denken en doen van mensen in organisaties in uw eigen auditpraktijk.
  • U maakt kennis met een traditie van relevant en deugdelijk onderzoek gericht op het gedrag van mensen in organisaties gebaseerd op een aan het MIT ontwikkeld onderzoeksdesign.
  • U leert hoe bevindingen kunnen worden verwerkt in een helder en aansprekend rapport.

Omschrijving en programma
In deze workshop gaan we uit van zogenaamd case-gericht onderwijs. Centraal staat het groepsgewijs doorwerken van een casus waarbij gebruik wordt gemaakt van materiaal dat afkomstig is van een door de docenten zelf uitgevoerde behavioural audit. Het werken aan de casus wordt afgewisseld met korte theoretische inleidingen.

Datum
3 december 2019

Tijd
09:30 tot 18:00 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€695,- / €795,-

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 15 personen

PE punten
7

Doelgroep
Auditors van alle niveaus

Trainers
Inge van der Meulen studeerde cum laude af als cultureel antropologe aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij heeft sinds die tijd ruime ervaring opgedaan als facilitator, procesbegeleider, trainer, coach en (schaduw) adviseur in tal van organisaties in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland, in de non-profit sector en bij de overheid. Vanuit haar opleiding en ervaring is Inge gewend om op een andere manier dan de meeste auditors naar gedrag te kijken.

Jan Otten voelt zich erg thuis in auditland met zijn brede achtergrond als psycholoog en bedrijfskundige en zijn ruime ervaring. Begin jaren ’90 heeft Jan aan de vooravond gestaan van wat later operational audit is gaan heten. Hij heeft vanaf die tijd belangrijke bijdragen geleverd aan de internal auditopleiding aan de Erasmus Universiteit.

Deze training is een co-productie van het IIA en het ACS.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie