IIA Nederland: Ethiek Deel 2

“Twijfel is het begin van wijsheid” – Aristoteles (384 v. C. – 322 v. C.)

Om in de praktijk moreel juist te handelen is een belangrijke mindset dat u op momenten die ertoe doen durft te twijfelen. Dat u vraagtekens durft te zetten bij hoe u oordeelt en besluiten neemt. Dat u even een pas op de plaats maakt, bijvoorbeeld in het geval van een ethisch dilemma, en u de tijd neemt uw eerste reactie of conclusie te onderzoeken. Het kan namelijk zijn dat uw eerste oordeel over een situatie niet het juiste is.

Maar zeg eens eerlijk: hoe vaak staat u twijfel écht toe en staat u bewust stil bij hoe u oordeelt en beslissingen neemt? Weet u dat ieder mens – dus ook u! – geneigd is denkfouten te maken in zijn of haar oordeelsvorming?

Tijdens de training Ethiek deel 2 werkt u aan uw kennis en vaardigheden om moreel juist te kunnen handelen. We nemen u mee in een wereld van mentale vuistregels en denkfouten in uw oordeelsvorming. Vervolgens staan we stil bij de beperkingen van uw morele intuïtie.

Veel voorbeelden en verschillende invalshoeken worden toegelicht tav ons handelen en oordeelsvormen.

Handvatten, stappenplan en toetsstenen

Wat moreel juist is, kan niet worden bepaald zonder situaties vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. We helpen u hierbij door u in deze training enkele handvatten aan te reiken in de vorm van een stappenplan en praktische ‘toetsstenen’.

Geeft goed inzicht in het denkpatroon van mensen, zowel bezien van een auditorbril als auditteebril. De training biedt handvatten voor de praktijk om bias in de oordeelsvorming te voorkomen en om tot een evenwichtige, zorgvuldige en verdedigbare (uitlegbare) oordeelsvorming te komen.

Vervolgens maken we de stap naar de praktijk. Ethische dilemma’s in relatie tot de gedragscode van het Instituut van Internal Auditors (IIA) kunnen zich in allerlei vormen en maten manifesteren. Om uw morele intuïtie en morele oordeelsvermogen (verder) te versterken krijgt u in deze training daarom enkele praktijkvoorbeelden voorgelegd. Laat u inspireren door over deze en andere praktijkvoorbeelden in gesprek te gaan met uw collega’s en beroepsgenoten.

De voorbeelden en dilemma's geven stof tot nadenken!

Om in gesprekken met anderen drogredenen van goede argumenten te kunnen onderscheiden en uw professionele impact te vergroten als u morele moed toont, bieden wij u tijdens deze training een aantal bruikbare antwoorden op veelgehoorde rationalisaties. Bovendien u leert verschillende strategieën om een stem te geven aan uw waarden. 

Opbouw training

De training bestaat uit vier onderdelen:
•    I.  Welke denkfouten maak ik onbewust bij oordeelsvorming?
•    II. Mijn morele intuïtie en stap voor stap naar een moreel oordeel
•    III. Ethiek challenge!
•    IV. Geef een stem aan uw waarden!

De leerstof en examinering kent een vergelijkbare opbouw als Ethiek deel 1. Nieuw is de Ethiek challenge, waarin u wordt gevraagd naar uw mening over praktijkdilemma’s en hoe u in bepaalde situaties zou handelen.

Goede verdieping op deel I die ik vorig jaar heb gevolgd. Nuttig om dit thema periodiek terug te laten komen.

U kunt ongeveer twee uur tijd uittrekken voor het volgen van deze online training. Indien u geslaagd bent, dan ontvangt u binnen ongeveer twee weken het PE-certificaat (goed voor drie PE-punten). Indien u niet geslaagd bent, dan mag u het examen maximaal twee keer herkansen. 

De online training Ethiek 2 bouwt voort op de stof die in deel 1 wordt aangeboden. Hoewel de online training Ethiek 2 ook los van deel 1 kan worden gevolgd, adviseren wij u eerst deel I te volgen.

Vanaf 1 januari 2018 dienen alle leden met een internationale IIA-titel jaarlijks verplicht twee uur aan ethiek gerelateerde trainingen te volgen. Dit is onderdeel van de Continue Permanente Educatie van IIA Global en geldt als voorwaarde om de certificering te mogen behouden. Zie verder: Ethical training mandatory for maintaining certificate

Prijs
Leden € 120,- / Niet-leden € 180,-

PE Punten
3

Doelgroep
Internal auditors

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie