IIA Nederland: Continuïteit - Innovatie

De blik naar voren wordt voor de internal auditor / accountant steeds belangrijker. De wereld wordt dynamischer en veranderingen volgen elkaar hand over hand op. Het maakt dat internal auditors / accountants geacht worden iets te vinden van bijvoorbeeld het innovatievermogen en de innovatieportefeuille van de organisatie en deze zelfs op waarde moeten schatten. Hij beschikt echter niet over een glazen bol. De wijze waarop de internal auditor / accountant het onderwerp innovatie binnen haar organisatie kan onderzoeken en beoordelen staat in deze module centraal.

Leerdoelen
Na afloop van deze training ben je in staat om:

  • innovatie als concept te definiëren;
  • het belang van innovatie voor de continuïteit van de organisatie te duiden;
  • uitdagingen te benoemen bij het doen van investeringen, met name in tijden van onzekerheid;
  • het belang van innovatiebudgetten, het innovatieteam en de rol van de besluitvormers daarbij te benoemen;
  • een gezonde verhouding tussen investeringen in business as usual en innovatie te duiden;
  • investeringen te waarderen met behulp van real option valuation; en
  • forward-looking statements te beoordelen.

Programma

  • Podcast met dr. Ir. Bob Walrave (Associate Professor Modeling Innovation Systems aan TU/e) en dr. Sharon Dolmans (Assistant Professor Entrepreneurship and Technology Commercialization aan TU/e)
  • Artikelen en/of video’s 

Examen
Het examen bestaat uit 12 meerkeuzenvragen. Deelnemers slagen voor het examen wanneer zij 9 vragen (75%) goed beantwoorden.

Meer informatie
Stuur een mail naar trainingen@iia.nl

Continuïteit
Als we iets van de Covid-19 crisis hebben geleerd, dan is het dat continuïteit een onderwerp van belang is. Dit geldt niet alleen voor het management van organisaties, maar ook voor de internal auditor en de accountant. Immers, zij worden geacht iets te vinden van onder meer de wijze waarop de continuïteit door de organisatie wordt gewaarborgd en de verantwoording die hierover door het bestuur wordt afgelegd.

De NBA heeft het onderwerp continuïteit in 2021 voor alle accountants (met uitzondering van de overheidsaccountants) als verplicht onderwerp vastgesteld. Je dient in 2021 dus 4 uur aan dit onderwerp te besteden. IIA Nederland biedt je de mogelijkheid om dit op op een leuke, innovatieve en leerzame manier te doen.

Bekijk alle modules:
Continuïteit: BCM
Continuïteit: Cultuur
Continuïteit: Innovatie
Continuïteit: Wendbaarheid

 

Prijs
Leden € 100,- / Niet-leden € 150,-

PE Punten
2

Doelgroep
internal auditors, interne accountants, accountants in business

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie