IIA Nederland: Continuïteit - Wendbaarheid

Wendbaar zijn en blijven wordt voor veel organisaties steeds belangrijker om in een snel veranderende omgeving te overleven. Als je als internal auditor / accountant op dit onderwerp toegevoegde waarde wilt leveren, dan moet je over de juiste handvatten beschikken. Uiteindelijk kun je over hert verkregen inzicht in gesprek gaan met het bestuur. Dit met als uiteindelijke doel de wendbaarheid van de organisatie, en daarmee haar continuïteit, te verhogen. De wijze waarop de internal auditor / accountant dit alles kan realiseren staat in deze module centraal.

Leerdoelen
Na afloop van deze training ben je in staat om:

  • wendbaarheid als concept te definiëren;
  • de wijze waarop wendbaarheid zicht verhoudt tot continuïteit te illustreren;
  • de mate waarin een organisatie wendbaar is te beoordelen;
  • maatregelen die een organisatie kan nemen om de wendbaarheid te vergroten te benoemen en hierover te adviseren.

Programma

  • Podcast met Jeffrey Bekkerin RA (vice president corporate governance bij Seadrill)
  • Artikelen en/of video’s

Examen
Het examen bestaat uit 12 meerkeuzenvragen. Deelnemers slagen voor het examen wanneer zij 9 vragen (75%) goed beantwoorden.

Meer informatie
Stuur een mail naar trainingen@iia.nl

Continuïteit
Als we iets van de Covid-19 crisis hebben geleerd, dan is het dat continuïteit een onderwerp van belang is. Dit geldt niet alleen voor het management van organisaties, maar ook voor de internal auditor en de accountant. Immers, zij worden geacht iets te vinden van onder meer de wijze waarop de continuïteit door de organisatie wordt gewaarborgd en de verantwoording die hierover door het bestuur wordt afgelegd.

De NBA heeft het onderwerp continuïteit in 2021 voor alle accountants (met uitzondering van de overheidsaccountants) als verplicht onderwerp vastgesteld. Je dient in 2021 dus 4 uur aan dit onderwerp te besteden. IIA Nederland biedt je de mogelijkheid om dit op op een leuke, innovatieve en leerzame manier te doen.

Bekijk alle modules:
Continuïteit: BCM
Continuïteit: Cultuur
Continuïteit: Innovatie
Continuïteit: Wendbaarheid

Prijs
Leden € 100,- / Niet-leden € 150,-

PE Punten
2

Doelgroep
Internal auditors, Interne accountants, Accountants in business

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie