IIA Nederland: Ethiek Deel 1

Wellicht wist u het al: ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. Hartstikke leuk, zo'n definitie, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor u als internal auditor? En hoe verhoudt ethiek zich tot integriteit? Tijdens deze training ontrafelen we deze begrippen. We staan stil bij de verschillende ethische visies op moreel juist handelen en de relatie tussen ethiek en integriteit

Door de afwisseling tussen tekst, filmpjes en losse artikelen blijf je actief bezig. Daarnaast is het een groot voordeel dat je zelf kunt inplannen wanneer je de training volgt en examen afneemt.

De gedragscode van het Institute of Internal Auditors (IIA) vormt een belangrijke bouwsteen van het morele kompas van de internal auditor. Iedere internal auditor dient met de uitgangspunten van deze gedragscode bekend te zijn en ernaar te handelen. Vandaar dat we tijdens deze training de gedragscode nader verkennen.

Het klinkt wellicht makkelijk, maar integer handelen vereist wel de nodige morele moed. Als internal auditor dient u de kritieke momenten waarop morele moed nodig is te kunnen herkennen en opties te kunnen bedenken om moedig te handelen. Tijdens deze training reiken we u hiervoor een aantal handvatten aan.

Zowel vanuit de theorie als praktijk goed benaderd.

Integriteit is een persoonlijke eigenschap. De keuzes die iemand dagelijks maakt bepaalt de mate waarin hij of zij integer is. Organisaties kunnen integer gedrag daarom nooit afdwingen, maar ze kunnen het wel bevorderen. Hiertoe kunnen zij verschillende maatregelen nemen. Het is van belang dat u als internal auditor bekend bent met deze maatregelen en er een oordeel over kunt vormen. Hiertoe bieden wij u tijdens deze training een aantal bruikbare referentiekaders.

Goede training om de soms wat weggezakte kennis op het gebied van ethiek en integriteit op te frissen.

De training bestaat uit vier onderdelen:

  • I.  Ethiek en integriteit, waar hebben we het over?
  • II. Mijn beroepskaders voor juist handelen
  • III. Mijn morele moed als internal auditor
  • IV. Integriteitsmanagement

De leerstof is opgebouwd uit tekstdownloads, (Engelstalige) video'scitatenen overdenkingen. Het doornemen van de leerstof neemt ongeveer 2.5 uur in beslag. Na afloop van ieder onderdeel volgen een aantal oefenvragen, aan de hand waarvan u kunt toetsen of u de leerstof goed heeft begrepen. Indien gewenst kunt u de training tussentijds onderbreken.

Goede training en de eindtoets is lastig maar wel goed te doen als je de training aandachtig uitvoert.

De training eindigt met een examen. Dit examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen. U heeft maximaal 30 minuten om deze vragen te beantwoorden. Om te slagen dient u minimaal 75% van de vragen goed te beantwoorden. Na afloop van het examen ziet u direct of u geslaagd bent. Ook wordt dan uw score per onderdeel getoond. Indien u geslaagd bent, dan ontvangt u binnen ongeveer twee weken het PE-certificaat (goed voor drie PE-punten). Indien u niet geslaagd bent, dan mag u het examen maximaal twee keer herkansen.

Vanaf 1 januari 2018 dienen alle leden met een internationale IIA-titel jaarlijks verplicht twee uur aan ethiek gerelateerde trainingen te volgen. Dit is onderdeel van de Continue Permanente Educatie van IIA Global en geldt als voorwaarde om de certificering te mogen behouden. Zie verder: Ethical training mandatory for maintaining certificate.

Deze online training is een praktische en voordelige manier om aan de verplichting te voldoen vanuit het IIA.

Prijs
Leden €120,- / Niet-leden €180,-

PE Punten
3

Doelgroep
Internal auditors

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie